Årsregnskab for erhvervsdrivende virksomheder/Eksternt regnskab I

Årsregnskab for erhvervsdrivende virksomheder/Eksternt regnskab I

”Fokus på virksomhedens finansielle rapportering”

Årsregnskab for erhvervsdrivende virksomheder  er et obligatorisk fag på specialet økonomi og har samme indhold som det obligatoriske fag Eksternt regnskab I på specialet revision. Skoleopholdet gennemføres for både økonomi- og revisionselever på én gang.

Grundlæggende kendskab til årsregnskabets bestanddele herunder vigtigheden af det retvisende billede over for regnskabsbrugeren

Med det bundne fag Årsregnskab for erhvervsdrivende virksomheder & Eksternt regnskab I får du indblik i:

  • Årsregnskabsloven
  • IAS/IFRS og Regnskabsvejledninger

Indhold

  • Lovgivningen på området
  • Regnskabsbrugere / Virksomhedens interessenter
  • Klassificering og værdiansættelse
  • Kontroller af regnskabsposter
  • Forståelse af regnskabet som beslutningsgrundlag

Undervisningen vil i stor udstrækning bestå af opgaver og cases, der kan forekomme i dagligdagen på et økonomikontor. Eleven vil lære at benytte Excel til beregningerne.

Eleven vil få mulighed for at inddrage virksomhedens egne procedurer.

Tilmelding

Faget er obligatorisk for økonomielever og revisionselever – varighed 5 dage.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Jacob Sommer, jsom@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk