Økonomi

Økonomi

Har du interesse for og overblik over tal, regnskaber, handel og kontrol af økonomiske processer? På økonomispecialet skoles du til selvstændigt at kunne løse økonomiske opgaver i virksomhedsregi.

ØKONOMI

Som økonomielev lærer du hvordan økonomiske styrings- og analyseværktøjer fungerer i teorien, samtidigt med at du prøver dem af i praksis på din elevplads. Du arbejder med indtægter, udgifter, lønninger, debitor- og kreditorbogholderi og fakturering.

Du skal kunne præsentere dit arbejde så det giver mening både internt i virksomheden og for virksomhedens kunder. Økonomispecialet indeholder derfor også kundeservice, præsentationsteknik og kommunikation. Økonomispecialet handler om at kunne sætte tal ind i en relevant kontekst for dine kollegaer og din virksomheds kunder.

FORLØBET

Uddannelsen varer op til to år. De første tre måneder regnes som prøvetid hvor du og den virksomhed, hvor du er elev, kan se hinanden an. På specialet er du i alt på skoleophold på IBC i 8-9 til 11 uger.

De fem første ugers obligatoriske skoleophold ligger fast på forhånd. Herefter vælger du og virksomheden hvilke valgfri specialefag du skal følge i de resterende uger. De valgfri specialefag sikrer, at du får en relevant profil i forhold til virksomheden og i forhold til dine fremtidsplaner.

Gå til valgfagsblanketter her

FAG

På økonomispecialet har du følgende både bundne- og valgfrie specialefag samt integreret påbygning.

Bundne specialefag
Perioder
16.11.20-20.11.20 (uge 47)
04.01.21-08.01.21 (uge 1)
07.12.20-11.12.20 (uge 50)
12.04.21-16.04.21 (uge 15)
15.03.21-19.03.21 (uge 11)
16.08.21-20.08.21 (uge 33)
03.05.21-07.05.21 (uge 18)
06.09.21-10.09.21 (uge 36)
31.05.21-04.06.21 (uge 22)
Valgfri specialefag
Perioder
14.12.20-16.12.20 (uge 51)
20.12.21-22.12.21 (uge 51)
20.09.21-24.09.21 (uge 38)
30.11.20 - 02.12.20 (uge 49)
30.08.21 - 01.09.21 (uge 35)
Likviditetsstyring II
03.12.20 - 04.12.20 (uge 49)
02.09.21 - 03.09.21 (uge 35)
14.06.21-18.06.21 (uge 24)
19.04.21-23.04.21 (uge 16)
27.09.21-01.10.21 (uge 39)
14.12.20-18.12.20 (uge 51)
08.03.21-12.03.21 (uge 10)
21.06.21-25.06.21 (uge 25)
13.12.21-17.12.21 (uge 50)
21.03.22-25.03.22 (uge 12)
26.10.20-30.10.20 (uge 44)
01.11.21-05.11.21 (uge 44)
25.10.21-29.10.21 (uge 43)

MULIGHEDER

Når du har gennemført økonomispecialet, arbejder du i virksomheders økonomi- og regnskabsafdelinger. Du kommer til at formidle regnskaber og økonomi internt i virksomheden og til kunder, leverandører, samarbejdspartnere og revisorer. Læs oven på dit økonomispeciale med en HD for at få en yderligere anerkendt og brugbar uddannelse.

TALENTSPOR

Ønsker du at få mere ud af din uddannelse, har du mulighed for at vælge uddannelsen med talentspor. Du vil i løbet af din uddannelse få mulighed for at gå til privatisteksamen på et akademi og få op til 20 ECTS.

TALENTSPOR - Økonomiuddannelsen

Kom godt i gang med videreuddannelse med IBC’s talentspor på økonomiuddannelsen.

Jeg har i forbindelse med min uddannelse på IBC taget akademifaget ’Kommunikation i praksis’. Jeg vil gerne dygtiggøre mig og nå langt med min uddannelse, og det er rigtig fedt, at du på IBC har muligheden for både at tage en erhvervsuddannelse og et akademifag samtidig. Det har styrket mine kompetencer, når jeg skal ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, og jeg vil klart anbefale andre at gøre det samme.

Ditte Laumark Offentlig administrationselev, IBC Hovedforløb

STUDIETURE

På IBC har du mulighed for at komme på studietur sammen med andre elever fra Hovedforløbet. Som udgangspunkt går turene til Beijing og Bruxelles, hvor du har chancen for at skabe et nyt netværk på tværs af landegrænser.

Valgfagsblanket økonomi (ny ordning)

Dit valg af valgfag foregår i samarbejde med den virksomhed, hvor du har din elevplads. Se valgfagsblanketten for en uddybelse af, hvor mange valgfag du kan vælge. Sæt kryds ved de fag du ønsker og send blanketten til studiesekretæren.

Valgfagsblanket økonomi (gammel ordning)

Dit valg af valgfag foregår i samarbejde med den virksomhed, hvor du har din elevplads. Se valgfagsblanketten for en uddybelse af, hvor mange valgfag du kan vælge. Sæt kryds ved de fag du ønsker og send blanketten til studiesekretæren.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk