2. Skoleophold

2. Skoleophold

På andet skoleophold arbejder vi med emner og begreber, som relaterer sig til din dagligdag som lægesekretærelev i sundhedssektoren.

Du vil møde fag, som sætter nogle teoretiske begreber på de arbejdsopgaver, du beskæftiger dig med i din dagligdag som elev i sundhedssektoren.

Skoleopholdet er inddelt i tre temaer:

 • Anatomi, fysiologi, patologi og psykologi
 • Sundhedsadministration
 • Kommunikation og digitalisering

Anatomi, fysiologi, patologi og psykologi består af følgende emner:

 • Blod og lymfe
 • Kredsløbet
 • Åndedrættet
 • Nyrer og urinveje

Sundhedsadministration består af følgende emner:

 • Forvaltningsret, herunder sagsbehandling
 • Sundhedsloven, herunder ventetider, frit/udvidet frit sygehusvalg og behandling i udlandet
 • IT og medier, herunder lovgivning om ophavsret og digitale medier
 • Økonomi, herunder budget og takststyring

Kommunikation og digitalisering består af følgende emner:

 • Mundtlig kommunikation, herunder kulturteori og kulturforskelle
 • Skriftlig kommunikation

Undervisningen består af en veksling mellem lærerstyrede oplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde, fremlæggelser og casearbejde. Herudover benytter vi webinar, hvor undervisningen foregår online.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Henrik Riisberg, hrii@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk