1. Skoleophold

1. Skoleophold

På første skoleophold får du en generel indføring i specialet lægesekretær.

Du stifter bekendtskab med emner og begreber, som relaterer sig til den sundhedsfaglige administration og arbejdet med de fagområder, der giver dig en forståelse for den kontekst, du arbejder i som elev i sundhedssektoren.

Skoleopholdet er inddelt i tre temaer

 • Anatomi, fysiologi, patologi og psykologi
 • Sundhedsadministration
 • Kommunikation og digitalisering

Anatomi, fysiologi, patologi og psykologi består af følgende emner:

 • Bevægelsesapparatet
 • Fordøjelse
 • Forebyggelse og livsstil

Sundhedsadministration består af følgende emner:

 • Sundhedsvæsnets organisation og opgavefordeling
 • Sundhedsloven
 • Persondataloven, herunder regler for behandling af personfølsomme oplysninger

Kommunikation og digitalisering består af følgende emner:

 • Principper for god service
 • Principper for mundtlig kommunikation
 • Team og samarbejdspsykologi
 • Konfliktteori og konflikthåndtering
 • Patientinddragelse og egenomsorg
 • Medicinsk fagsprog herunder fordanskning

Undervisningen består af en veksling mellem lærerstyrede oplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde, fremlæggelser og casearbejde. Herudover benytter vi webinar, hvor undervisningen foregår online.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Henrik Riisberg, hrii@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk