Logistik

Logistik

Logistik udgør en væsentlig del af omkostninger forbundet med et produkts pris – knap 50 %.

Logistik betyder styring af vare-, penge- og informationsstrømme i virksomheden, med det formål at reducere omkostninger i forbindelse med virksomhedens varestrøm, frigive kapital, der er bundet i lagre, at øge servicen overfor kunder, at øge fleksibiliteten under leveringsprocesserne, at forbedre leveringstiden samt at sikre en mere velfungerende organisation

Med valgfaget Logistik får du indblik i:

På dette valgfag arbejdes der med basisviden omkring

 • Logistik
 • Logistisk effektivitet
 • Just In Time
 • Placering af lagre
 • Supply Chain Management
 • Værdikæden
 • Lean
 • Benchmarking
 • Outsourcing
 • Distribution
 • Wilsons Formel

Arbejdsform:

Undervisningen vil består af kortere teorioplæg, klasse diskussioner, små opgaver, gruppe cases, afleveringsopgaver, virkelighedsnære præsentationer og evt. et virksomhedsbesøg

Tilmelding

Du tilmelder dig på valgfagsblanketten – Logistik – 5 dage.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte underviser Tina Lange, tila@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk