Indkøbsmetode

Indkøbsmetode

Indkøb har igennem årerne fået en langt større strategisk betydning i de fleste virksomheder, og derfor er det vigtig at gå dybere ind i, hvordan indkøb fungerer.

Hvilke kompetencer kræves der for at kunne bestride job som indkøber og hvilke relationer har virksomheden til sine leverandører, kunder, interessenter – ja hele dens omverden. Hvordan sammensættes kontrakter og hvordan fungerer ERP systemer?

Med valgfaget Indkøbmetode får du indblik i:

 • Kompetenceprofiler
 • Bensour modellen
 • Supply Chain Management
 • Værdikædeanalyse
 • Relationskort i forhold til leverandører, kunder og interessenter
 • Balanced Score Card
 • Kontraktformer
 • Licitationer
 • Udbud
 • Tilbud
 • ERP systemer

Arbejdsform

Undervisningen vil bestå af kortere teorioplæg, klassediskussioner, små opgaver, gruppecases, afleveringsopgaver, virkelighedsnære præsentationer, høj deltagerinvolvering, individuel vejledning.

Tilmelding

Du tilmelder dig på valgfagsblanketten, valgfag nr. 10156 Indkøbsmetode – 5 dage.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Hans Lautrup Nørgaard, hln@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk