Indkøb

Indkøb

Indkøb har igennem årerne fået en langt større strategisk betydning i de fleste virksomheder

”You live from selling, but earn from buying”. Indkøb er en tværorganisatorisk enhed, som har indflydelse på alle afdelinger i en virksomhed.

Indkøb er:

 • En funktion
 • En proces
 • Et link i værdikæden
 • Et link i supply chain
 • En relation såvel internt som eksternt
 • En problemløser
 • En disciplin
 • En profession

Med valgfaget Indkøb får du indblik i:

På dette valgfag arbejdes der med basisviden omkring

 • Indkøb
 • Buy Grid Model
 • CSR
 • Indkøbsfaser
 • In- og outsourcing
 • Make or buy
 • Sourcingprocessen
 • Valg af leverandører og evaluering af disse
 • Incoterms
 • Betalingsbetingelser
 • Logistik
 • Wilsons Formel
 • Klassificering af indkøb via Kraljic

Arbejdsform:

Undervisningen vil består af kortere teorioplæg, klasse diskussioner, små opgaver, gruppe cases, afleveringsopgaver, virkelighedsnære præsentationer.

Tilmelding

Du tilmelder dig på valgfagsblanketten – Indkøb – 5 dage.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte underviser Tina Lange, tila@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk