Finans med profilen bank

Finans med profilen bank

På finans med profilen bank bliver du gennem et målrettet program indført i store dele af bankverdenen. Du lærer at rådgive kunder om økonomi, investering og rådgivning.

Finans med profilen bank

På finans med profilen bank får du en grundlæggende indføring i bankverdenen. Du lærer både om investeringer og pension og de finansielle overvejelser, som ligger til baggrund for dem. På finans med profilen bank har du fokus på kunden og deres behov.

Uddannelsen er oprettet i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter. Det betyder, at IBC udbyder finans med profilen bank flere steder i landet: Aalborg, Aarhus, Kolding, Roskilde og Lyngby. På finans med profilen bank har du undervisere, som arbejder i erhvervslivet. Du er dermed sikret, at din uddannelse er frisk, ny og giver det, din arbejdsplads har brug for.

Forløbet

Finans med profilen bank varer to år. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og den virksomhed, hvor du er elev, kan se hinanden an. Udover dine obligatoriske skoleophold vælger du og virksomheden sammen, hvilke valgfrie specialefag du skal følge. De valgfri specialefag sikrer, at du får en relevant profil i forhold til virksomheden og i forhold til dine fremtidsplaner.

Finans med profilen bank består af et standardforløb og et højniveauforløb. Højniveauforløbet adskiller sig ved, at du skal have de valgfrie specialefag Udlån 2 og Investering 2. Derudover skal du følge faget Digital rådgivning og derudover vælge mindst et højniveau fag mere.

Fag

På finans med profilen bank har du både bundne- og valgfrie specialefag. Fagene indeholder emner som kommunikation, økonomiforståelse og kundeservice.

Bundne specialefag

 • Fællesfag: Kommunikation 1
 • Fællesfag: Fundament
 • Fællesfag: Kredit
 • Fællesfag: Bolig
 • Fællesfag: Investering
 • Fællesfag: Samfundsøkonomi
 • Fællesfag: Kommunikation 2
 • Fællesfag: Liv & pension
 • Fællesfag: Tværfaglig gruppeopgave
 • Udarbejdelse af synopsis
 • Fællesfag: Jura

Valgfrie specialefag

 • Udlån 1
 • Udlån 2
 • Bolig 1
 • Liv og pension 1
 • Investering 1
 • Bolig 2
 • Investering 2
 • Pension 2
 • Rådgivers kundeforståelse
 • Bank erhverv
 • Digital rådgivning (højt niveau)
 • Rådgivernes performance
 • Bolig 3 (højt niveau)
 • Proaktiv performance og god rådgivning (højt niveau)
 • Pension 3 (højt niveau)
 • Skade 1
 • Skade 2
 • Skade 3
 • Skade 4
 • Skade 5
 • Liv 2
 • Pension 3
 • Pension 4

Dine valgfrie specialefag vælger du sammen med din virksomhed. Det gør du for, at din uddannelse er skarp i forhold til de opgaver, du varetager som elev.

Muligheder 

Som elev på finans med profilen bank satses der på, at du bliver fastansat i den virksomhed, hvor du har din elevplads. Din elevplads i en bank eller realkreditinstitut er med til at skabe større indsigt i forhold til at kunne varetage rådgivning af kunder, da man kommer rundt om hele kundens økonomi.

Læs oven på dit finansspeciale, og videreuddan dig som professionsbachelor i eksempelvis finans, forsikringsmægling, eller tag en erhvervsakademiuddannelse i finansiel rådgivning.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk