Skriftlig kommunikation

Skriftlig kommunikation

På dette valgfag kommer eleven til at arbejde med kommunikation i både den skriftlige og den mundtlige variant. Eleven kommer til at beherske kommunikationsmodeller på begge typer kommunikation. Eleven kommer også til at beherske forskellige principper inde for disposition og vil selvstændigt kunne udarbejde breve, blanketter, rapporter samt meget andet skriftligt korrespondance. Eleven bliver fortrolig med typer af sprog alt efter hvilken modtager der er af budskabt.

Fagets målpinde:

  • Eleven skal kende en kommunikationsmodel omhandlende, hvem der kommunikere (afsender), hvad der kommunikeres (budskab), og hvem der kommunikeres til (modtager)
  • Eleven skal kende det vigtige i en præcis og forståelig skriftlig fremstilling og afsenderens ansvar for dette
  • Eleven skal kunne vurdere hvilke former for skriftsprog, der hæmmer eller fremmer en kommunikation
  • Eleven skal beherske forskellige dispositionsprincipper og selvstændigt kunne udarbejde en grafisk opstilling af breve, blanketter, rapporter og anden korrespondance

TILMELDING

Du tilmelder dig på valgfagsblanketten, Skriftlig kommunikation – 5 dage.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk