2. skoleophold

2. skoleophold

Eventkoordinator – 2. hovedforløb

Varighed: 10 dage

Holdes på IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding.

Regler, sikkerhed og kvalitet

Forløbet er bygget op om en projektopgave. Eleven skal udvikle og konkretisere arrangementets indhold. Samtidig lærer eleven at fremstille visuelt materiale, så eleven bliver i stand til at ”sælge” idéen til kunden og benytte materialet som grundlag for søgning af relevante myndighedsgodkendelser. Til sidst i forløbet skal eleven have sine planer godkendt af en ekstern sikkerhedskonsulent.

Eleven kommer igennem et kort praktisk forløb, hvor eleven bliver introduceret til teori omkring menuforslag, koblet op på et arrangement. Eleven vil igennem dette forløb træne kundeservice, metoder til kommunikation, projektstyring, kendskab til kvalitet og blive i stand til at pitche en ide og sikre, at bordopstilling, menu og tema til det konkrete arrangement spiller sammen med kundens ønsker.

Kurser indeholdt i forløbet:

 • Teamwork-platform
 • Politivedtægten
 • Eventproduktion
 • Crowd Managment 1
 • Service og kunderelation
 • Logistikplanlægning
 • Menu og arrangementssammensætning
 • Økonomi

Påbygning:

Events med bespisning

Følgende målpinde opnås på hovedforløbet:

 • Eleven kan anvende principper for kundeservice og kender til servicens betydning for events
 • Eleven kan anvende metoder og værktøjer til kommunikation og samarbejde, herunder konflikthåndtering
 • Eleven kan udvikle og planlægge en event på et givent område
 • Eleven kender grundlæggende principper for projektstyring og kan anvende værktøjer til personlig planlægning
 • Eleven kan anvende metoder og værktøjer til kvalitetssikring
 • Eleven har kendskab til grundlæggende regler for sikkerhed og risikostyring og kan medvirke ved udarbejdelse af grundplaner for lokalers/pladsers indretning i henhold til myndighedskrav
 • Eleven har kendskab til metoder og værktøjer til logistikplanlægning
 • Eleven har kendskab til metoder og værktøjer til miljø- og ressourcestyring
 • Eleven kan anvende værktøjer og metoder til at beregne økonomiske omkostninger på regler, sikkerhed og kvalitet
 • Eleven behersker værktøjer til at beregne værdien af kvaliteten

TILMELDING

Faget er obligatorisk for eventelever – varighed 10 dage.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Jacob Sommer, jsom@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk