1. skoleophold

1. skoleophold

Eventkoordinator – 1. hovedforløb

Varighed: 10 dage

Holdes på IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding

Event & idéudvikling

Forløbet er bygget op om en projektopgave med kulturhistorisk baggrund, som gør, at eleven kan idéudvikle efter forskellige metoder. Eleven skal søge informationer i samfundet og binde dem sammen med en konkret opgave, som derefter stykkes sammen til et oplæg, som skal sælges til en potentiel kunde.

Der lægges vægt på at finde frem til, hvordan elevene præsenterer for andre, og hvordan deres kropssprog modtages. Eleven bliver gennem idéudviklingen i stand til at påbegynde den personlige planlægning ved opstarten af en event, som bliver udbygget gradvist på de kommende skoleophold. Eleven stifter kendskab med virksomheder i området, som skal give indsigt i, hvordan andre brancher benytter idéudvikling og storytelling. På den måde udvikler eleven sin egen stil og sit eget syn på udvikling. Derigennem opnår eleven forståelse for branchens forskelligheder.

Eleven kommer igennem et intensivt forløb inden for psykisk førstehjælp, sådan at eleven kan håndtere konflikter af små og større karakter.
Der bliver sat fokus på det økonomiske aspekt, så eleven kan beregne et tilbud og afgive økonomisk rapport til interne eller eksterne kunder ved en opgave. Desuden får eleven kendskab til grundlæggende aftaleret ved en event.

Indhold:

 • Branchekendskab
 • Idéudvikling
 • Trend og kulturforståelse
 • Personlig planlægning
 • Virksomhedsbesøg
 • Økonomi
 • Jura
 • Konflikthåndtering/psykisk førstehjælp

Påbygning:

Præsentationsteknik

Følgende målpinde opnås på hovedforløbet:

Fag:         6616   Event og Idéudvikling

 • Eleven har kendskab til oplevelsessektoren, herunder dens udvikling og aktører
 • Eleven har kendskab til kultur- og trendforståelse i forhold til eventudvikling
 • Eleven har kendskab til søgning af informationer om trends
 • Eleven kan anvende storytelling i eventudvikling
 • Eleven kan anvende metoder til idé- og konceptudvikling
 • Eleven kender metoder og værktøjer til personlig planlægning, konflikthåndtering, stresshåndtering mv.
 • Eleven har kendskab til grundlæggende krav om sikkerhed, brand, støj, hygiejne mv. ved afvikling af events
 • Eleven har kendskab til betydningen af miljø- og ressourcestyring ved afvikling af events
 • Eleven har kendskab til grundlæggende aftaleret i forhold til afvikling af events
 • Eleven kan anvende værktøjer og metoder til beregning af tilbud på idégenerering og andre former for oplæg vedrørende events
 • Eleven har kendskab til de økonomiske faktorer ved udvikling af interne og eksterne events

Tilmelding

Faget er obligatorisk for eventelever – varighed 10 dage.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underviser Jacob Sommer, jsom@ibc.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk