Akademieksamen på IBA

Akademieksamen på IBA

Det er nu muligt at melde sig til eksamen.
For at kunne gå til eksamen på Erhvervsakademiet IBA skal du udfylde nedenstående formular og krydse af hvilke(t) fag, du ønsker at gå til eksamen i.

Du skal forvente en del selvstudie frem mod eksamen.

Særlige forudsætninger

  • Kommunikation i praksis: De obligatoriske moduler på specialet + valgfaget Kommunikation i praksis (ekspert)
  • Projektstyring i praksis: De obligatoriske moduler på specialet + valgfaget Projektstyring i praksis (ekspert)
  • Salgspsykologi: De obligatoriske moduler på salgsuddannelsen
  • Operationelt indkøb: De obligatoriske moduler på specialet Indkøb
  • Logistik: De obligatoriske moduler på specialet Logistik
  • Økonomistyring i praksis: De obligatoriske moduler på specialet Økonomi (+ valgfaget Økonomistyring 2 på gammel ordning)

Tilmelding sommereksamen: Senest d. 1.maj
Tilmelding vintereksamen: Senest d. 1. november

Umiddelbart efter tilmeldingsfristen vil du få adgang til informationer omkring forløbet på online.ibc.dk.
Her vil du kunne finde retningslinjer for eksamen, litteraturliste mm. Du skal inden tilmelding sikre dig, at du kan få fri til eksamen.

Ved spørgsmål kan I kontakte Bibi på telefon +45 7224 1689 eller mail bfar@ibc.dk. Faglige spørgsmål bedes rettet til din underviser.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk