Adm. 1 – Kommunikation

Adm. 1 – Kommunikation

Kommunikation er en administrativ kernefaglighed

Den administrative medarbejder skal kunne formulere sig selvstændigt i forhold til både skriftlige og mundtlige opgaver. Faget har fokus på, hvordan eleven arbejder med selvstændigt at formulere faglige tekster, herunder f.eks. hvordan man omsætter en mundtlig besked til professionel skriftlig kommunikation, eller hvordan man selvstændigt udfolder et skriftligt oplæg på baggrund af et kort oplæg.

Korrekturlæsning/kvalitetssikring af egne og andres tekster

Det er den administrative medarbejders force og særlige kompetence at understøtte og kvalitetssikre andre medarbejdergruppers opgaver. Det er derfor afgørende, at eleverne bliver bevidste om og gode til korrekturlæsning og opsætning af tekst. Eleven skal derfor lære at kvalitetssikre det skriftlige arbejde – både eget og andres. Korrekturlæsning og opsætning af tekst hviler på arbejdsmetoder, der i vidt omfang understøttes af it-værktøjer, og faget har fokus på at lære eleverne værktøjerne og i særdeleshed de avancerede funktioner.

 • Korrekturlæsning handler om at lære eleven værktøjer til retstavning, tegnsætning og grammatik, men det handler også om at forholde sig til sproglige formuleringer
 • Opsætning af tekst bliver understøttet af avancerede it-funktioner til at kvalitetssikre/benytte standarder for rapporter, breve, referater, salgsopstillinger mv. Undervisningen giver eleverne feedback på deres retstavning, tegnsætning og grammatik og lærer dem, hvilke hjælpemidler de kan bruge til at tjekke, hvad der er korrekt. Der er fokus på, at de skriftlige formuleringer ikke længere blot er egne skriftlige skoleopgaver, men at de indgår i arbejdsopgaver i en virksomhed. Derfor er der grund til at støtte og hjælpe eleverne med at få fokus på, at tegnsætning, endelser på ord og sætningsopbygning ikke længere blot handler om en karakter i grundfaget Dansk, men handler om praktikvirksomhedens troværdighed i forhold til omverden.

Professionel personlig fremtræden

Eleven skal lære metoder til at ”afkode” den konkrete virksomheds kultur, og hvad der forventes af virksomhedens administrative medarbejdere både i forhold til kolleger og i forhold til kunder (herunder kulturelle forskelle).

Kompetencen til at håndtere professionel kommunikation kan ikke forudsættes at være til stede på forhånd, og derfor bliver der trænet mange forskellige metoder og redskaber til at kunne begå sig i mange forskellige situationer. Der er fokus på, hvordan man arbejder med møder før, under og efter, og igen handler dette emne om både den skriftlige og den mundtlige kompetence, der skal i spil.

Træning frem for teori

På det obligatoriske specialefag Kommunikation får eleven indblik i:

 • Forskellige kommunikationsmodeller og hvordan de bliver anvendt i praksis
 • Målrettet arbejde med målgrupper og hvordan vi finder dem samt får budskabet ud til dem
 • Personlighedsprofiler
 • Grammatik, ordklasser, det danske sprog
 • Lixtal
 • Det gode møde
 • Dokumentdesign og andre gode redskaber til at sikre og forbedre kommunikationen på kontoret

Indhold

 • Dybdegående arbejde med teori
 • Case på tværs i klassen
 • Skriftlige opgaver samt en masse mundtlige øvelser
 • Rollespil
 • Arbejder med elementer fra egen virksomhed, som bliver vendt og drejet

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk