Praktikcenter

Praktikcenter

Skal du starte på Hovedforløbet, og har du ikke fundet en elevplads? Du kan starte som elev i praktikcentret i Aabenraa eller Kolding og derigennem opnå den erfaring og de evner, som du har brug for.

Praktikcenter

IBC Praktikcenter er dit alternativ til at starte som elev, hvis du ikke har fundet dig en elevplads. I Praktikcentret har du fire muligheder.

Her kan du tage den praktiske del af dit hovedforløb på en af de tre fagretninger: Handel, kontor eller detail. Din fjerde mulighed er at starte på Virksomhedsforlagt Praktik (VFP) og dedikere din tid til at lære om en virksomhed og på den måde sparke døren til en elevplads ind.

IBCs praktikcentre samarbejder med 3.000 danske og udenlandske øvelsesfirmaer i 40 lande. Det sikrer kvaliteten af din uddannelse, og holder den så tæt på virkeligheden som muligt. Derfor er din arbejdstid også 37 timer pr.uge og ligger i udgangspunktet fra kl. 8-16.

Muligheder

I Praktikcentrene kan du tage praktikdelen af dit hovedforløb. De specialer, du kan starte på, er handel, kontor og detail. Det betyder, at du ikke kan tage hverken event- eller finansspecialerne i praktikcentrene. I Praktikcentret kan du også målrettet gå efter at skabe en elevplads til dig selv gennem Virksomhedsforlagt Praktik (VFP).

Specialer inden for handel og kontor

På begge fagretninger arbejder du i fiktive øvelsesfirmaer. Her lærer og arbejder du med at bestille og modtage ordrer, fakturere, sælge via telefon, udarbejde varekataloger, måneds- og årsafslutninger samt ad hoc-opgaver.

På linjerne Handel og Kontor cirkulerer du mellem afdelingerne. Afdelingerne afspejler dem, som findes i de fleste større virksomheder. Du kommer derfor til at prøve kræfter med personale-, indkøb, salgs-, økonomi- og marketingsafdelinger.

Vi udfører mange af vores opgaver i økonomisystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central, og du kommer til arbejde struktureret og målrettet med Microsoft Office-pakkens andre IT-programmer.

Specialer inden for detail

Fagretningen Detail kan du gennemføre i Kolding. Du arbejder praksisorienteret med fokus på vores fysiske butikker, der ligger placeret i Kolding. Butikkerne sælger typisk kioskvarer, samt bøger og skriveredskaber.

På Detail får du en bred indføring i salg, service, kundebetjening og indkøb. Du får også mulighed for at tage på messer.

VFP – Virksomhedsforlagt Praktik

VFP står for Virksomhedsforlagt Praktik. VFP er en måde at tilnærme sig en elevplads på. Her aflønnes du af IBC Praktikcenter, mens du lærer om en virksomheds kerneopgaver, personalekultur, struktur og organisation. På den måde giver VFP dig mulighed for at overbevise en virksomhed om, at du er dygtig, motiveret, stabil og en nødvendig ressource, selvom virksomheden ikke står og mangler en elev.

Målet med en VFP er, at du får en elevplads. Lykkes det ikke i første omgang, kan du naturligvis skrive det på dit CV.

Optagelse i Praktikcenter

Optagelse i Praktikcentret har forskellige adgangskrav, og du skriver under på, at du under ansættelse i Praktikcenter samtidigt vil søge elevpladser. Se adgangskrav og information om optagelses på optagelsessiden.

Økonomi

Mens du tager din uddannelse i Praktikcentret, kan du søge om praktikydelse. De oplyste satser er gældende pr. 01.01.22.

  • Under 18 år
    • 1. år: kr. 3.700,-
    • 2. år: kr. 3.700,-
  • Over 18 år
    • 1. år: kr. 8.861,-
    • 2. år: kr. 9.750,-

Billedet fra Praktikcentrets butik med fokus på FN's 17 verdensmål

!

Informationsmøde

Hvis du vil have mulighed for at starte i et af Praktikcentrene, skal du deltage i informationsmødet, som er placeret to uger før du afslutter grundforløb 2. Her informeres du om Praktikcentrene og deres adgangskrav.

Trivsel og kvalitet i Praktikcenter

Vi lægger vægt på, at vores elever trives i Praktikcenteret og derfor laves der en årlig trivselsundersøgelse i IBC’s praktikcentre.

Elevtrivselsmåling 2022 Praktikcenter

Læs elevtrivselsmålingen 2022 for Praktikcenteret

Elevtrivselsundersøgelse - 2019

Læs resultatet af elevtrivselsundersøgelsen for Kolding, Fredericia og Aabenraa – 2019 her.

IBC Praktikcenter forretningsmodel

Personalehåndbøger

Kolding

Aabenraa

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk