Study4player

Study4player

Få både uddannelse og erhvervserfaring med en fleksibel erhvervsuddannelse

IBC udbyder fleksible erhvervsuddannelser for sportsudøvere på højt niveau. Arbejdsmarkedet efterspørger faglært arbejdskraft og du har mulighed for at imødegå de fremtidige kompetencekrav med en erhvervsuddannelse, hvor du både får erhvervserfaring og en anerkendt uddannelse. Du får her mulighed for at få et uddannelsesbevis, erhvervserfaring og mulighed for at læse videre samtidig med, at der er plads til træning.

En erhvervsuddannelse er sammensat af et praktikforløb i en virksomhed og en række skoleophold, der både kan tages fysisk og online. Du bliver tilknyttet en virksomhed, hvor du får den praktiske oplæring. Dine skoleophold vil supplere din praktiske læring med teoretiske begreber inden for den fagretning din uddannelse lægger op til.

En erhvervsuddannelse kræver at du har en praktikvirksomhed, som du indgår en uddannelsesaftale med. Når du har indgået en uddannelsesaftale, får du lagt en uddannelsesplan som viser, hvornår du er på din praktikplads og hvornår du har skoleophold. Forløbet er individuelt og tilpasses dig og din træning. Forløbet afsluttet med en fagprøve, hvor du viser din praktiske og teoretiske kunnen.

Afhængig af din baggrund tager en erhvervsuddannelse 1-2 år. Adgangskravet er en EUD/EUX. Har du en HHX, STX, HTX eller lign. kræver det et supplerende forløb (5 eller 10 ugers onlineforløb). De supplerende onlineforløb udbydes ligeledes af IBC.

En erhvervsuddannelse er det sikre valg. Du har både mulighed for at gå direkte i job og læse videre med en erhvervsuddannelse.

En erhvervsuddannelse er gratis og du modtager elevløn under hele uddannelsen. Lønnen følger HKs overenskomst og er afhængig af den kontrakt du laver med din praktikvirksomhed.

For yderligere info kontakt:

Study4player
Jesper Kristensen
Jesper.kristensen@spillerforeningen.dk / tlf.: 27 14 49 22

eller

Underviser

Mia Milther

mmi@ibc.dk / +45 30 10 17 11

Detail

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk