Optagelse

Optagelse

Bliv klogere på adgangskravene til de 3-årige gymnasiale uddannelser, herunder HHX. Du skal altid ansøge om optagelse digitalt på optagelse.dk. Fristen for at søge om optagelse på HHX er 1. marts.

OPTAGELSE PÅ HHX

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du have lavet en studievalgsportfolio og søge via optagelse.dk senest den 1. marts. Er du under 18 år, skal mindst en af dine forældre underskrive din ansøgning med deres NemID på optagelse.dk.

På optagelse.dk kan du se, hvilke studieretninger IBC udbyder, men du skal først vælge studieretning, når du er startet på HHX-uddannelsen.

Er du gået ud af skolen, og søger du på baggrund af en almen voksenuddannelse, skal du også søge via optagelse.dk. Her er fristen også den 1. marts.

RESERVERET PLADS

Senest 1. maj får du besked om, at der er reserveret en plads til dig. De fleste får reserveret en plads på skolen, de har valgt som 1. prioritet.

Hvis du får reserveret en plads på IBC, og det ikke er din 1. prioritet, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen.

Din plads er reserveret, indtil du har fået dine afsluttende standpunktskarakterer og karaktererne fra folkeskolens afgangseksamen. Resultatet af afgangseksamen er klar sidst i juni, og herefter får du endelig besked om, hvorvidt du er optaget.

Bliver du optaget, starter du på HHX i august. Gør du ikke, skal du til en optagelsesprøve og samtale.

Adgangskrav for dig, der går i 9. klasse

For at blive optaget på HHX efter 9. klasse skal du opfylde følgende kriterier:

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
 • Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5. - 9. klasse eller undervisning, der står mål hermed
 • Du skal sende din ansøgning og studievalgsportfolio via optagelse.dk senest 1. marts

Adgangskrav for dig, der går i 10. klasse

For at blive optaget på HHX efter 10. klasse skal du opfylde følgende kriterier:

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • Du skal følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9. klasses prøver eller 10. klasses prøver i alle tre fag
 • Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed.
 • Du skal sende din ansøgning og studievalgsportfolio via optagelse.dk senest 1. marts

Optagelse for elever, der ikke søger i forlængelse af 9. eller 10. klasse

Hvis du ønsker at starte på HHX, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på IBC. Derefter vurderer rektor, om du kan blive optaget. Vær dog opmærksom på følgende:

Hvis du opfyldte betingelserne for at have retskrav (ret til optagelse) efter 9. klasse og søger om optagelse senest to år efter, du har forladt 9. klasse, kan du optages uden en optagelsesprøve. Det vil sige, at i denne periode kan du søge om optagelse på baggrund af dine 9. klasses resultater.

Opfyldte du betingelserne for at have retskrav efter 10. klasse og søger om optagelse senest et år efter, du har forladt 10. klasse, kan du søge om optagelse på baggrund af dine 10. klasses resultater, og skal således ikke til en optagelsesprøve.

Du skal søge om optagelse senest 1. marts det år, du gerne vil starte på HHX.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat, men ellers opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i beregningen, hvis de trækker dit gennemsnit op.

Optagelsesprøve og samtale

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve og en samtale. Består du optagelsesprøven, bliver du tilbudt en plads på skolen.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk