Optagelse

Optagelse

For at kunne blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse, herunder HHX, skal du være vurderet uddannelsesparat af din skole eller UU-vejlederen og have lavet en studievalgsportfolio.

Optagelse på HHX

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du have lavet en studievalgsportfolio, og søge via optagelse.dk senest den 1. marts. Er du under 18 år, skal mindst en af dine forældre underskrive din ansøgning med deres NemID på optagelse.dk.

På optagelse.dk kan du se, hvilke studieretninger, IBC udbyder, men du skal først vælge studieretning, når du er startet på HHX.

Er du gået ud af skolen, og søger du på baggrund af en almen voksenuddannelse, skal du også søge via optagelse.dk. Her er fristen den 15. marts.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni, og uddannelsen begynder i august.

Adgangskrav til handelsgymnasiet efter 9. klasse

For at blive optaget på HHX direkte efter 9. klasse, skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse
 • bestå folkeskolens afgangseksamen
 • få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via optagelse.dk

Adgangskrav til handelsgymnasiet efter 10. klasse

For at blive optaget på HHX direkte efter 10. klasse, skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9. klasses prøver eller 10. klasses prøver i alle tre fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, eller undervisning, der står mål hermed. Dog 6.-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-2015, og som søger optagelse i 2019
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via optagelse.dk

Adgangskrav til gymnasiale uddannelser - et overblik

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver (dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve i naturfag) ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i ovenstående beregning, hvis de trækker dit gennemsnit op.

Optagelsesprøve og samtale

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, kan du gå til en optagelsesprøve og en samtale med den ønskede skole. Herefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget.

Optagelse for elever der ikke søger i forlængelse af 9. eller 10. klasse

Hvis du ønsker at starte på handelsgymnasiet, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på IBC. Derefter vurderer rektor, om du kan blive optaget.

et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk