Optagelse

Optagelse

For at kunne blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse, herunder HHX, skal du være vurderet uddannelsesparat af din skole eller UU-vejlederen og have udfyldt en uddannelsesplan.

Optagelse på HHX

Går du i 9. eller 10. klasse skal du have udfyldt din uddannelsesplan og søge via Optagelse.dk senest den 1. marts. Er du under 18 år, skal mindst en af dine forældre underskrive din ansøgning med deres NemID på Optagelse.dk. På Optagelse.dk kan du se, hvilke studieretninger, IBC udbyder, men du skal først vælge studieretning, når du er startet på HHX.

Er du gået ud af skolen og søger på baggrund af en almen voksenuddannelse, skal du også søge via Optagelse.dk. Her er ansøgningsfristen den 15. marts.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni, og uddannelsen begynder i august.

Betingelser for optagelse

Foruden at være vurderet uddannelsesparat, samt have udfyldt en uddannelsesplan, skal du opfylde nedenstående kriterier:

  • Du skal have afsluttet 9. klasse
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse
  • Søger du optagelse efter 10. klasse, skal du have fulgt undervisningen i samt have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik

Opfylder du ikke ovenstående krav, kan rektor på IBC Handelsgymnasiet vurdere ud fra dine standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du kan også blive tilbudt en faglig test i et eller flere fag.

Optagelse for elever, der ikke ansøger i forlængelse af 9. eller 10. klasse

Hvis du ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering. Det er rektor, der afgør, om du har krav på optagelse. Hvis du ikke opfylder alle kravene, kan rektor vurdere ud fra dine standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du vil evt. blive tilbudt en fagligt test i et eller flere fag.

Obligatorisk optagelsesprøve

Du skal til en obligatorisk afgangsprøve, hvis du ikke har aflagt de prøver, der kræves for at blive optaget. Optagelsesprøven afholdes som regel i maj.

et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk