Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Evalueringsplanen skal sikre, at du løbende udvikler dig, og at du har et klart og tydeligt billede af dine styrker og svagheder. Derudover anvendes evalueringsplanen til at vurdere dine fremskridt og give dine lærere/lærerteam grundlag for en eventuel justering af undervisningen.

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Kolding

Som elev på IBC har du pligt til at opfylde IBC’s normer for almindelig ro, orden og samvær. Det betyder, at du skal møde op til undervisningen og tage aktivt del i timerne.

Studie- og ordensregler

Vi er mange elever, lærere og medarbejdere, som omgås hinanden i et aktivt og travlt studiemiljø. Det kræver almindelige ordensregler, således at vi kan omgå hinanden.

Studie- og ordensregler

Klik her for at downloade og læse handelsgymnasiets studie- og ordensregler.

Mødepligt

Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og om fraværet er velbegrundet. Der findes ingen ‘ret’ til fravær og derfor er intet på forhånd godskrevet fravær. Det betyder, at også fravær som følge af busforsinkelser, sygdom, læge- og tandlægebesøg, køretimer, session, barsel samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan medregnes som fravær.

Fravær

Dit fravær registreres og behandles i overensstemmelse med skolens procedure for fraværsregistrering. Fraværet registreres af dine undervisere umiddelbart efter lektionens begyndelse. Hvis du er under 18 år, får dine forældre besked om fraværet.

Fraværsprocenten for skoleåret 2017/2018 var 8,1 %. Det er IBC’s mål at nedbringe fraværet i 2018/2019 med 0,2 procentpoint.

Fraværsregistrering

Klik her for at downloade og læse om handelsgymnasiets fraværsregistrering.

Fastholdelsesstrategi og evalueringsplan

Fastholdelsesstrategien og evalueringsplanen skal sikre, at du løbende udvikler dig, at du har et klart og tydeligt billede af dine styrker og svagheder, og at du gennemfører hhx. Derudover anvendes evalueringsplanen til at vurdere dine fremskridt og give dine lærere/lærerteam grundlag for en eventuel justering af undervisningen.

Fastholdelsesstrategi

Klik her for at downloade og læse om handelsgymnasiet i Koldings fastholdelsesstrategi.

Evalueringsplan

Klik her for at downloade og læse handelsgymnasiets evalueringsplan.

Hensigtserklæring for samarbejde på Handelsgymnasiet i Kolding

Elevrådet på Handelsgymnasiet i Kolding og Rektor har indgået en aftale omkring retningslinjer (Hensigtserklæring) for fx frister for afleveringsopgaver, lektier, interne prøver mm.

Hensigtserklæring

Klik her for at downloade og læse hensigtserklæringen.

Klagevejledning

Ønsker du at klage til IBC, skal klagen altid være skriftlig og velbegrundet. Du kan her på sitet læse om, hvordan du kan klage til IBC og endvidere behandlingen af din klage.

Klagevejledning

Klik her for at downloade og læse om handelsgymnasiets klagebehandling.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk