Røg- og tobaksfri skole

Røg- og tobaksfri skole

IBC Aabenraa er en røg- og tobaksfri skole. Det vil sige, at det ikke er tilladt at ryge eller bruge anden form for tobak, så længe du er i skole – heller ikke uden for skolens grund.

Rygepolitik på IBC Aabenraa

Det er ikke tilladt at ryge eller bruge anden form for tobak i skoletiden. Heller ikke uden for skolens grund. Det er i den sammenhæng heller ikke tilladt at ryge på fortovet uden for skolen, heller ikke lige inden eller lige efter din skoletid.

Det er således heller ikke tilladt at ryge, når du deltager i arrangementer eller lignende, som foregår i skoletiden eller som sidestilles med undervisning. Dvs. undervisningstiden på studieture, idrætsdag, campusdag, besøg på virksomheder m.m. Eneste undtagelse er fester og caféer, som foregår uden for almindelig skoletid.

Skoletiden er altid defineret af skemaet og dagens plan, og opfattes som en sammenhængende dag. Pauser er altså også en del af skoletiden.

Derudover defineres skoletid ift. aktiviteter, som foregår på skolen til at starte, når du ankommer til skolen – dvs. betræder skolens grund eller fortovet rundt om. Det er altså ikke tilladt fx 15 minutter før første undervisningsmodul at ryge/tygge snus på fortovet uden for skolen.

Sanktioner

1. advarsel: Skriftlig. Bliver gjort opmærksom på, at du har overtrådt skolens studie- og ordensregler.

2. advarsel: Skriftlig. Bliver gjort opmærksom på, at du har overtrådt skolens studie- og ordensregler igen. Opfølgningssamtale med en leder om, hvordan vi undgår, at det sker igen.

3. advarsel: Skriftlig kontrakt. Hjem på en tænker i én dag. Herefter skal du for at fortsætte på skolen underskrive kontrakt om, at du ikke igen vil overtræde reglen. Overtrædelse vil herefter medføre, at du ikke længere kan gå på skolen.

Forældre til elever under 18 år vil blive orienteret om eventuelle advarsler.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk