Livet på skolen

Livet på skolen

På IBC Aabenraa bliver du en del af et aktivt og engageret skolemiljø. Fællesskabet og den gode stemning er et vigtigt fundament for vores skole.

God trivsel

Vi prioriterer højt, at eleverne på IBC har det godt med sig selv, hinanden og de ansatte på skolen, fordi god trivsel har direkte indvirkning på læring: Når du har det godt, lærer du også godt!

Mange af skolens fælles aktiviteter drives af elever – selvfølgelig med hjælp fra skolens ansatte. Som elev har du derfor direkte indflydelse på skolens fælles aktiviteter, og alle klasser har repræsentanter i elevråd, festudvalg og caféudvalg.

Hvert år siger skolen tak til alle engagerede elever ved en VIP-middag, og der er oftest omkring 100 deltagere.

Elevrådet

Demokrati er vigtigt, og skolens elevråd har indflydelse på skolens miljø og rammer. Elevrådet repræsenterer skolens elever i den løbende dialog med IBC’s ledelse. Elevrådet er også repræsenteret i skolens bestyrelse, og har repræsentanter i det fælles Campusråd. Under elevrådet finder du også de mindre udvalg: Kantineudvalget og verdensmålsudvalget. Sidstnævnte tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

I samarbejde med skolens ansatte arrangerer elevrådet desuden i løbet af året forskellige events og arrangementer, fx idrætsdag og elevrådets egen elevdag for alle skolens elever.

Vi yder vores bedste for at give den enkelte elev en god gymnasieoplevelse.

Malte Lykkegaard Christensen HHX-elev og elevrådsformand, IBC Aabenraa

Fest- og cafeudvalg

Skolens festudvalg og caféudvalg arrangerer fester og caféer på skolen. Udvalgene bestemmer temaerne og forbereder alt til festen eller caféen. Udvalgene står også for selve afholdelsen med hjælp fra lærerne. Det giver et stærkt sammenhold på tværs af klasser og årgange at skulle lave et stort arrangement, en fest eller en cafe, og eleverne i udvalgene er rigtigt gode til at organisere og hjælpe hinanden. Er du ny, læres du hurtigt op af de mere rutinerede medlemmer. Og så gør det jo ikke noget, at I har det sjovt samtidig!

Det er fedt at være med til at gøre noget for det sociale på skolen.

Emilie Midtgaard HHX-elev og næstformand i caféudvalget, IBC Aabenraa

Dig og din klasse

Den vigtigste forudsætning for god læring er et godt læringsmiljø. Det prioriterer vi højt på IBC Aabenraa, og hver klasse har sin egen kontaktlærer, som har fokus på din klasses læringsmiljø, og på den enkelte elevs trivsel og udvikling. Hvert år skal I fx have to lærings- og trivselssamtaler med jeres kontaktlærer.

Kontaktlæreren spiller også en social rolle for klassen, og du og din klasse kommer til at være sammen med jeres kontaktlærer på første og sidste skoledag, til juleafslutning, når der er idræts- og elevdag, og når I skal på introtur på 1. år og studietur på 2. år.

ABC om IBC

ABC for IBC er en oversigt over stort og småt, du har brug for at vide, når du er elev på IBC Aabenraa.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk