OBU (Ordblindeundervisning)

OBU (Ordblindeundervisning)

Når du bruger internettet eller søger jobs, skal du kunne skrive og læse. Derfor tilbyder HF og VUC Fredericia gratis ordblindeundervisning. Vi hjælper dig med at overvinde dine skriftlige udfordringer.

Ordblindeundervisning

Det er vigtigt at kunne læse og forstå, hvad der står på hjemmesider eller i den email, du har modtaget. Ligeså vigtigt er det at kunne udtrykke sig klart på skrift, når du skriver en SMS eller en Facebook-besked. At kunne læse og skrive er vigtige evner, som gør, at du kan give andre besked og forstå, hvad andre skriver til dig. Derfor tilbyder HF og VUC Fredericia gratis ordblindeundervisning, som hjælper dine læse- og skriveevner på vej. Vi hjælper dig til en lettere hverdag, hvor kommunikation på skrift er naturligt og let i stedet for unaturligt og svært.

Fag

På OBU kan du tage forskellige fag på enten 9. klasses (G-niveau) eller 10. klasses niveau (D-niveau). Alle fag afsluttes med en eksamen, og når du er færdig, har du en Almen Voksenuddannelse (AVU).

Nedenunder ser du hvilke fag, du kan tage:

  • Dansk G eller D
  • Matematik G eller D
  • Engelsk G eller D
  • Samfundsfag G
  • Naturfag D

Hvis du har brug for mere tid til dine skriftlige eksamener eller behov for mere forberedelsestid til de mundtlige, kan din vejleder hjælpe dig med at udfylde en dispensationsansøgning.

Optagelse

For at komme i gang med forløbet skal du kontakte vores ordblinde-vejleder. Vejlederen kan også hjælpe dig med vejledning, rådgivning og hjælp ved søgning af støtte til eksempelvis IT-hjælpemidler. Du kan også få en snak om dine udfordringer og problemer i hverdagen.

For at blive optaget på OBU skal du igennem et optagelsesforløb, inden du starter. Forløbet består af en:

Personlig samtale

Her bliver du spurgt om din tidligere skolegang og om, hvordan du klarer at læse og skrive i hverdagen.

Visitationstest  

Testen skal vise, om du er ordblind og dermed har ret til gratis ordblindeundervisning. Du testes i læsning, stavning og ordforråd. Testen foregår på computer eller på papir.

Udredning

Forløbet afsluttes med en udredning af dine behov. På den baggrund finder vi i fællesskab frem til det bedste undervisningstilbud til dig. For at komme i gang med forløbet skal du tage kontakt til vores ordblinde-vejleder. Vejlederen kan også hjælpe dig med vejledning, rådgivning og hjælp ved støtte til eksempelvis IT-hjælpemidler. Du kan også få en snak om dine udfordringer og problemer i hverdagen.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk