Kurser og efteruddannelse

Kurser og efteruddannelse

Har du brug for et kursus eller en efteruddannelse, der rækker ud over de uddannelser, vi på HF og VUC Fredericia tilbyder, så kig på IBC Kurser og Konsulent. IBC Kurser og Konsulent er en af Danmarks største kursusudbydere med over 150 korte uddannelser og kurser. Det er muligt at tilgå IBC Kurser og Konsulenthus både som enkeltperson og virksomhed.

IBC Kurser og Konsulenthus

IBC tilbyder et bredt udvalg af kurser og efteruddannelser til virksomheder, medarbejdere og ledige inden for områder som ledelse, projektledelse, administration, salg, kommunikation og markedsføring.

Kurser for enkeltpersoner

HF og VUC Fredericia uddanner voksne mennesker i forskellige situationer. Via HF og VUC har du adgang til IBC Kurser og Konsulenthus, som kan opkvalificere din nuværende viden med kurser og uddannelser i eksempelvis human resource, marketing eller visuel kommunikation. Med IBC Kurser og Konsulenthus kan du også styrke din position som ledig med AMU-kurser i eksempelvis projektledelse, administrativ drift af varelager eller kundeservice.

Kurser for virksomheder

Som virksomhed kan HF og VUC Fredericia via IBC Kurser og Konsulenthus tilbyde en kompetenceafklaring af den enkelte medarbejder og dennes behov for efteruddannelse. Kompetenceafklaringen sker individuelt og kan munde ud i en opgradering af medarbejdernes skriftlige kommunikation og læsefærdigheder, et kursus i basale IT- og computerfærdigheder, et kursus i basale matematiske færdigheder eller diverse sprogkurser.

Løntabsgodtgørelse (SVU)

Når du eller dine medarbejdere deltager i et kursus på HF og VUC Fredericia, kan du søge løntabsgodtgørelse. Løntabsgodtgørelse kræver, at du:

  • er mellem 25 og 65 år
  • er dansk statsborger, bor i Danmark eller er ligestillet med danske statsborgere
  • er optaget på et kursus eller en uddannelse, som giver ret til løntabsgodtgørelse (SVU)
  • er studieaktiv. Det betyder, at du skal følge den obligatoriske undervisning på det kursus eller den uddannelse, du er tilmeldt.

Få mere information om løntabsgodtgørelse (SVU) og støtte på svu.dk.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk