HF3

HF3

HF3 er for dig, der vil læse HF og samtidig har brug for overskuelige rammer, tryghed og professionel støtte.

På HF3 får du mulighed for at tage en gymnasial uddannelse og en dag få huen på. Fagene og det faglige niveau er helt som på den traditionelle HF, men du får støtte undervejs.

HF3 tager 3 år. Du har obligatoriske fag og valgfag fordelt ud over 3 år frem for de normalt 2 år.

Målet er, at du efter et 2-årigt grundforløb er klædt på til at gennemføre det sidste år på vores traditionelle HF-hold. Vi giver dig nemlig masser af støtte, strategier og værktøjer til at gå i skole på en måde, der fungerer for dig.

HF3 er især for dig, som:

  • Har gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve
  • Er diagnosticeret med angst, depression eller indenfor autismespektret -eller af andre grunde er psykisk sårbar
  • Ønsker et højt fagligt niveau
  • Ønsker engagerede lærere
  • Ønsker en omgangstone præget af ligeværd mellem lærere og elever
  • Gerne vil gå et sted, hvor der er plads til at være ”dig”

Fag

HF3 indeholder obligatoriske fag, obligatoriske faggrupper, ét praktisk fag samt en fagpakke. Fagene i fagpakken kvalificerer dig til den videregående uddannelse, du ønsker efter HF. Det giver dig styring over retningen på din HF-uddannelse.

Muligheder

Med en bestået HF-eksamen har du adgang til mange videregående uddannelser og dermed til et større jobmarked. Med en HF-eksamen kan du blandt andet læse til sygeplejerske, socialrådgiver eller lærer.

Hvilke uddannelser, du specifikt har adgang til, kommer an på dit valg af valgfag og niveauet af dem.
Du kan bruge hjemmesiden adgangskortet.dk til at se, hvordan du sætter din HF-uddannelse sammen, så du får adgang til den uddannelse og det job, du drømmer om.

Mentor

HF3 har mentorer tilknyttet. De lærer dig om studieteknik, træner strategier til at indgå i et studiemiljø og det sociale liv.

En mentor vil være til stede i undervisningen sammen med underviseren i de lektioner, hvor flest studerende er udfordret.

Det er tanken, at mentorstøtten nedtrappes gradvist over de 3 år, således at du efter endt ungdomsuddannelse, er i stand til at gennemføre en videregående uddannelse eller en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Studievejleder

En studievejleder hjælper dig med at lægge en konkret plan for din studietid, så du altid ved, hvad du skal lave og hvornår.

SPS

SPS er en særlig støtte til unge, der har en funktionsnedsættelse, hvor man får hjælp til at gennemføre sin uddannelse på lige fod med andre.

Støtten er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse man har, men vil typisk være hjælp til struktur og overblik, hjælp til eksamensangst eller andet. Desuden tilbydes du løbende lektiehjælp.

Optagelse

På HF og VUC’s optagelseside kan du se, hvordan du tilmelder dig den 3-årige uddannelse HF3.

OBS: Når du har sendt ansøgningen til optagelse.dk, skal du sende en mail til studievejleder Helle Beck, HBSO@HFVUCFREDERICIA.DK. I mailen skal du skrive, at du har sendt din ansøgning.

Studiestart

Du kan se, hvornår der er studiestart i vores kalender.

Økonomi

HF3 er SU-berettiget. Du kan søge SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Kontakt en HF vejleder

HF-AVU vejleder og Trivselskonsulent

Helle Beck

hbso@hfvucfredericia.dk / +45 7224 2065
Studievejleder for HF

Mikkel Khaki-Fristed

mkfr@hfvucfredericia.dk / +45 7224 2864

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk