HF Ordblind

HF Ordblind

HF Ordblind er en 3-årig HF for dig, der gerne vil i gang med en videregående uddannelse, men har brug for støtte til din gymnasiale uddannelse. På HF og VUC Fredericia bliver dine udfordringer taget seriøst, og du får god tid og masser af hjælp til at gennemføre din uddannelse.

HF Ordblind

Har du en 9. eller 10. klasse, men mangler støtte til at gennemføre en gymnasial uddannelse? Med HF Ordblind tager du din HF-uddannelse på 3 år frem for 2 år. Det giver dig bedre tid og ro til lektierne og de skriftlige opgaver, og du får masser af hjælp til at klare dig gennem uddannelsen.

HF-uddannelsen styrker dine analytiske færdigheder og bygger fleksibel viden oven på dine erfaringer. Med en bestået HF er du klar til en videregående uddannelse og erhvervslivet på en helt anden måde end før. 

På HF Ordblind får du:

 • Ordblindetest
 • IT-rygsæk og instruktion fra start
 • Tid, ro og styrke til at klare din uddannelse
 • Længere tid til din HF-uddannelse
 • Undervisning ud fra dine behov
 • Dygtige ordblindeundervisere i dansk og engelsk
 • Hjælp til skriftligt arbejde og lektier
 • God tid til de store skriftlige fag
 • Et studiemiljø med ligesindede

Fag

HF Ordblind-uddannelsen indeholder obligatoriske fag, obligatoriske faggrupper, ét praktisk fag samt en fagpakke. Fagene i fagpakken kvalificerer dig til den videregående uddannelse, du ønsker efter HF. Det giver dig styring over retningen på din HF-uddannelse:

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C

Obligatoriske faggrupper

 • Naturvidenskabelig
 • Kultur- og samfundsfag

Praktiske fag

 • Billedkunst C
 • Design C
 • Idræt C

Projekt- og pratikforløb på den 3-årige HF Ordblind

I løbet af de 3 år på HF skal du igennem flere forskellige projekt- og praktikforløb. Disse forløb skal hjælpe dig med at afklare, hvilken videregående uddannelse du skal søge ind på, når du er færdig med din HF. Forløbene skal med andre ord hjælpe dig til at afklare, hvilket erhverv du senere skal arbejde inden for.

Forløbene vil være af forskellig varighed. Du vil i løbet af dine semestre blive introduceret til begrebet karrierelæring – og du vil stifte bekendtskab med en bred vifte af uddannelser, ligesom der vil være oplæg og workshops, hvor du vil møde mennesker med forskellige erhverv. I projekt- og praktikforløbene vil vi her på HF og VUC Fredericia også hjælpe dig med at få truffet de rigtige valg omkring valgfag og fagpakker. Dette vil ske igennem praktik og vejledning i, hvilke fag der giver adgang til de forskellige videregående uddannelser.

Du vil også få mulighed for at komme i studiepraktik på den videregående uddannelse, som du overvejer at starte på, når du er færdig med din HF.

HF BIIG – Matematik B og Fysik C

Fagpakke med fokus på matematiske og naturvidenskabelige fag.
Eksempler på efterfølgende uddannelser: bygningskonstruktør, maskintekniker med mere.

Læs mere om HF BIIG her

HF KRÆS – Design B og Drama C

Fagpakke med fokus på de kreative, æstetiske fag.
Eksempler på efterfølgende uddannelser: lærer, pædagog, musikvidenskabelige uddannelser.

Læs mere om HF KRÆS her

HF SOCIAL – Samfundsfag B og Psykologi C

Fagpakke med fokus på fag, der skaber forståelse for relationer og arbejde med mennesker.
Eksempler på efterfølgende uddannelser: socialrådgiver, lærer, pædagog.

Læs mere om HF SOCIAL her

!

Tag en HF PLUS+ og bliv klar til en universitetsuddannelse

HF Ordblind giver dig adgang til at søge ind på mellemlange videregående uddannelser. Du kan efterfølgende supplere med en HF PLUS+ på et halvt år, så du kan søge ind på en uddannelse på universitetet.

Læs mere om HF PLUS+ her

MØD NIKOLAJ | HVORFOR VÆLGE HF ORDBLIND?

I videoen fortæller Nikolaj om HF Ordblind, og hvordan hjælpemidler, støtte og et stærkt socialt fællesskab gør undervisningen god.

MØD NIKOLAJ | HVORFOR VÆLGE HF ORDBLIND?

Muligheder

Med en bestået HF-eksamen har du adgang til mange videregående uddannelser og dermed til et større jobmarked. Med en HF-eksamen kan du blandt andet at læse til ingeniør, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver eller lærer.

Hvilke uddannelser, du specifikt har adgang til, kommer an på dit valg af valgfag og niveauet af dem. Du kan bruge hjemmeside adgangskortet.dk til at se, hvordan du sætter din HF-uddannelse sammen, så du får adgang til den uddannelse og det job, du drømmer om.

Optagelse

På HF og VUC’s optagelseside kan du se, hvordan du tilmelder dig den 3-årige uddannelse HF Ordblind.

Adgangskrav

Der er mange måder, du kan være kvalificeret til at begynde på en HF-uddannelse på:

Direkte fra 9. klasse

Du skal være vurderet uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 både i standpunktskarakter og i prøverne i de lovbundne fag. Du skal desuden have haft 2. fremmedsprog, for eksempel tysk i 6. – 9. klasse.

Du kan tage 9. klasse på IBC.

Direkte fra 10.klasse

For at blive optaget på HF skal du have et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer. Derudover skal du have mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik i 10.-klassesprøverne.

Du kan tage 10. klasse på IBC.

Direkte fra AVU

Du kan opfylde adgangskravene til HF, hvis du har taget en Almen Voksenuddannelse. Her skal du have bestået prøverne i følgende fag på D-niveau: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk og matematik. Samtidig har du bestået prøven i naturvidenskab på G-niveau og ét af de følgende fag på G-niveau: Fransk, tysk, historie eller samfundsfag.

Andet

Kommer du ikke direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller AVU, kan du blive optaget på HF-uddannelserne på baggrund af dine faglige og personlige forudsætninger. Du kan blive kaldt til en optagelsesprøve, hvor dine kvalifikationer, faglighed og modenhed afprøves. Her viser du, at du kan gennemføre en HF-uddannelse på normal tid.

Forberedelse og skriftligt arbejde

Du skal være indstillet på at lære ved at arbejde med stoffet. Dine undervisere vil støtte dig i din læringsproces, blandt andet gennem fælles skriveværksteder.

Praktiske informationer

Når du starter på den 3-årige HF Ordblind-uddannelse, får du udleveret bøger og undervisningsmaterialer. Biblioteket kan hjælpe dig med at finde relevant materiale til dine projekter.
Hvis du skal flytte til Fredericia, kan du søge en ungdomsbolig. Der er blandt andet boliger lige ved siden af HF og VUC Fredericia. Der er busforbindelser fra Middelfart og Kolding direkte til uddannelsesinstitutionen.

SU

HF Ordblind er SU-berettiget. Du kan søge SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Studievejleder for HF

Helle Deleuran Hansen

hdha@hfvucfredericia.dk / +45 7224 2092
Studievejleder for HF

Pia Skou Mortensen

pimo@hfvucfredericia.dk / +45 7224 2092

Ordblindeundervisning

Leder du efter ordblindeundervisning (OBU) på IBC?
Læs mere om ordblindeundervisning på IBC her

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk