HF Netfag

HF Netfag

Har du brug for fleksible undervisningstidspunkter, og er du god til selvstændigt arbejde? Så tag HF-fag via Internettet.

HF Netfag

Med HF Netfag starter og slutter din undervisning på din computer. Det giver dig masser af frihed i forhold til din tid og din geografiske placering. Dine eksaminer og dit eksamensbevis er det samme som på en almindelig HF-uddannelse.

På HF Netfag afleverer du skriftlige opgaver og rapporter og går til mundtlige eksaminer som på andre HF-uddannelser. Det er kun undervisningsformen, der er anderledes på HF Netfag. Fagenes niveau og krav er præcist de samme som på en almindelig HF-uddannelse. Undervisningsmaterialet til dine fag og datoerne for dine mundtlige eksaminer bliver gjort tilgængelige via nettet.

At tage HF over nettet kræver en høj grad af selvstændighed, da kontakten til dine undervisere ikke foregår over nettet. Du har selvfølgelig mulighed for at ringe, skrive en mail eller mødes med dine undervisere på nettet.

Fag

På HF Netfag vælger du selv dine fag, niveauer og undervisningstidspunkter. HF-Netfag tilbyder fag på tre niveauer, A, B og C. A er det højeste niveau, mens C er det laveste. Du skal have haft et fag på et underliggende niveau, før du kan følge det samme fag på et højere. Eksempelvis skal du have haft Samfundsfag C før Samfundsfag B. Dette gælder, medmindre du tager faget som 0-B. Tager du faget som 0-B, læser du faget op på niveau B med det samme uden at skulle tage faget på C-niveau før.

Der udbydes følgende fag:

  • Dansk A og C
  • Engelsk 0-B og C
  • Historie B
  • Psykologi C
  • Religion B og C
  • Samfundsfag B og C

Muligheder

Består du dine eksaminer på HF Netfag, har du adgang til mange videregående uddannelser og dermed også til et større jobmarked. Du kan eksempelvis læse til sygeplejerske, socialrådgiver eller lærer. Hvilke uddannelser du specifikt har adgang til, kommer an på dit valg af fag og niveauet af dem. Du kan bruge adgangskortet.dk til at se, hvordan du sætter dine fag sammen, så du opnår adgang til den uddannelse, du drømmer om.

Optagelse

HF Netfag har start i august og i januar og er ofte hurtigt fyldt op. Se HF’s optagelsesside for information om, hvordan du tilmelder dig og bliver optaget på HF Netfag.

Adgangskrav

Når du starter på HF Netfag, skal du:

  • have adgang til en computer
  • være rutineret bruger af computer og internet
  • have adgang til et tekstbehandlingsprogram (som Microsoft Word eller Open Office)
  • kunne arbejde selvstændigt og sætte og opfylde mål.  

Deltagerbetaling

Når du vælger HF Netfag, skal du betale deltagerbetaling pr. fag. Læser du en hel HF-uddannelse som Netfag, får du tilbagebetalt deltagerbetalingen ved endt uddannelse. 

Elevplads i erhvervslivet

Vil du direkte ud i erhvervslivet efter, du har læst HF Netfag, kan du forberede dig til en elevplads via EUD-Student.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk