HF NAT

HF NAT

Interesserer du dig for natur, energi og miljø? Med en HF NAT får du indsigt og evner, der sætter dig i stand til at forstå nuancerne i det naturvidenskabelige felt.

HF NAT

HF NAT er for dig, der er optaget af natur, energi og miljø. Du kommer til at arbejde med naturvidenskabelige spørgsmål og udfordringer, ligesom du finder det udfordrende at arbejde med de store sammenhænge.

HF NAT er tæt forbundet til virkeligheden. Det kommer til udtryk gennem forsøg, internationale studieture og ved besøg på videregående uddannelsesinstitutioner. Du vil arbejde praksisnært, og du opnår en viden om og træner nogle arbejdsformer, som du vil møde senere på en videregående uddannelse.

Fag

Fagene og deres niveauer er på HF NAT sammensat sådan, at du opfylder kravene til at blive optaget på videregående uddannelser.
På HF NAT har du altså både tre fagpakke-fag, obligatoriske fag, obligatoriske faggrupper og praktiske fag.

Fagpakke-fag

 • Biologi B
 • Kemi B
 • Matematik B

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C

Obligatoriske faggrupper

 • Naturvidenskabelig
 • Kultur- og samfundsfag

Praktiske fag

 • Billedkunst C
 • Design C
 • Idræt C
!

Tag en HF PLUS+ og bliv klar til en universitetsuddannelse

Den 2-årige HF-eksamen giver dig adgang til at søge ind på mellemlange videregående uddannelser. Du kan efterfølgende supplere med en HF PLUS+ på et halvt år, så du kan søge ind på en uddannelse på universitetet.

Muligheder

Med HF NAT har du adgang til mange videregående uddannelser, men den retter sig primært mod de naturvidenskabelige videregående uddannelser på landets universiteter og erhvervsakademier. Derefter kan du arbejde som eksempelvis laborant, energi- og miljøteknolog eller skov- og landskabsingeniør.

Optagelse

På HF og VUCs optagelseside, kan du se hvordan du tilmelder dig HF NAT.

Adgangskrav

Der er mange forskellige måder, hvorpå du kan være kvalificeret til at starte på en HF-uddannelse:

Direkte fra 9. klasse

Du skal være vurderet uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 både i standpunktskarakter og i prøverne i de lovbundne fag. Du skal desuden have haft 2. fremmedsprog, for eksempel tysk i 6. – 9. klasse.

Direkte fra 10.klasse

Du har afsluttet dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse i fysik/kemi. Samtidigt skal du have modtaget 2-4 års undervisning i tysk eller fransk og været til eksamen i fagene. Du kan tage 10. klasse på IBC.

Direkte fra AVU

Du kan opfylde adgangskravene til HF, hvis du har taget en Almen Voksenuddannelse (AVU). Her skal du have bestået prøverne i følgende fag på D-niveau: dansk, eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik. Samtidigt har du bestået prøven i naturvidenskab på G-niveau og ét af de følgende fag, også på G-niveau: fransk, tysk, historie eller samfundsfag.

Andet

Kommer du ikke direkte fra hverken 10. klasse eller en Almen Voksenuddannelse, har du mulighed for at blive optaget på HF-uddannelserne på baggrund af dine faglige og personlige forudsætninger. Du kan blive kaldt til en optagelseprøve, hvor dine kvalifikationer, faglighed og modenhed afprøves. Her viser du, at du kan gennemføre en HF-uddannelse på normal tid.

Bekendtgørelser

Her kan du finde de bekendtgørelser som vedrører HF-uddannelserne:

et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk