HF KRÆS

HF KRÆS

Det moderne jobmarked kræver kandidater, der udtrykker sig kreativt. HF KRÆS er en gymnasial uddannelse, som skubber dig i en kreativ retning, hvor du udover de normale HF-fag fordyber dig i teater, musik og design.

HF KRÆS – Kreativitet og æstetik

HF KRÆS er for dig, som er kreativ og grænsesøgende. Med HF KRÆS får du en anderledes gymnasial uddannelse, hvor de kreative fag har højere prioritet end på en almindelig HF. HF KRÆS er anderledes i sin undervisningsformer og er båret af nytænkning helt fra valget af indhold og til de pædagogiske principper, som styrer undervisningen.   

Fag

På HF KRÆS har du både to fagpakke-fag, obligatoriske fag, obligatoriske faggrupper og praktiske fag. 

Fagpakke-fag

  • Design B
  • Drama C

Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C

Obligatoriske faggrupper

  • Naturvidenskabelig
  • Kultur- og samfundsfag

Praktiske fag

  • Billedkunst C
  • Design C
  • Idræt C
!

Tag en HF PLUS+ og bliv klar til en universitetsuddannelse

Den 2-årige HF-eksamen giver dig adgang til at søge ind på mellemlange videregående uddannelser. Du kan efterfølgende supplere med en HF PLUS+ på et halvt år, så du kan søge ind på en uddannelse på universitetet.

Muligheder

Med en bestået HF-eksamen i hånden har du adgang til mange videregående uddannelser og dermed også til et større jobmarked. Du har mulighed for at læse til scenograf, designer, skuespiller eller noget helt andet som eksempelvis lærer, psykolog eller socialrådgiver.

Hvilke uddannelser, du specifikt har adgang til, kommer an på dit valg af valgfag og niveauet af dem. Du kan bruge Adgangskortet på ug.dk til at se, hvordan du sætter din HF-uddannelse sammen, så du opnår adgang til den uddannelse og det job, du drømmer om.

Optagelse

På HF og VUCs optagelseside, kan du se hvordan du tilmelder dig HF KRÆS.

Adgangskrav

Der er mange forskellige måder, hvorpå du kan være kvalificeret til at starte på en HF-uddannelse:

Direkte fra 10.klasse

Du har afsluttet dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse i fysik/kemi. Samtidigt skal du have modtaget 2-4 års undervisning i tysk eller fransk og været til eksamen i fagene. Du kan tage 10. klasse på IBC.

Direkte fra AVU

Du kan opfylde adgangskravene til HF, hvis du har taget en Almen Voksenuddannelse (AVU). Her skal du have bestået prøverne i følgende fag på D-niveau: dansk, eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik. Samtidigt har du bestået prøven i naturvidenskab på G-niveau og ét af de følgende fag, også på G-niveau: fransk, tysk, historie eller samfundsfag.

Andet

Kommer du ikke direkte fra hverken 10. klasse eller en Almen Voksenuddannelse, har du mulighed for at blive optaget på HF-uddannelserne på baggrund af dine faglige og personlige forudsætninger. Du kan blive kaldt til en optagelseprøve, hvor dine kvalifikationer, faglighed og modenhed afprøves. Her viser du, at du kan gennemføre en HF-uddannelse på normal tid.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk