HF 2-årig

HF 2-årig

Den 2-årige HF er for dig, som gerne vil i gang med en videregående uddannelse i en fart. Med en 2-årig HF får du adgang til en række videregående uddannelser.

2-årig HF

Har du gået i 9. eller 10. klasse, arbejdet et par år, eller har du rejst verden tynd? Den 2-årige HF bygger analytiske færdigheder og fleksibel viden ovenpå dine erfaringer. Med en bestået HF er du klar til en videregående uddannelse og erhvervslivet på en helt anden måde end før.  

Fag

HF-uddannelsen indeholder obligatoriske fag, obligatoriske faggrupper, ét praktisk fag samt en fagpakke. Fagene i fagpakken kvalificerer dig den videregående uddannelser, du ønsker efter HF. Det giver dig styring over retningen på din HF-uddannelse:

Obligatoriske fag

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C

Obligatoriske faggrupper

  • Naturvidenskabelig
  • Kultur- og samfundsfag

Praktiske fag

  • Billedkunst C
  • Design C
  • Idræt C

Uddannelsens forløb

Projekt- og pratikforløb på den 2-årige HF

I løbet af de to år på HF skal du igennem flere forskellige projekt- og praktikforløb. Disse forløb skal hjælpe dig med at afklare, hvilken uddannelse du skal søge ind på, når du er færdig med din HF. Forløbene skal med andre ord hjælpe dig til at afklare, hvilket erhverv du senere skal arbejde inden for.

Forløbene vil være af forskellig varighed. Du vil i løbet af dine semestre blive introduceret til begrebet karrierelæring – og du vil stifte bekendtskab med en bred vifte af uddannelser, ligesom der vil være oplæg og workshops, hvor du vil møde mennesker med forskellige erhverv. I projekt- og praktikforløbene vil vi her på HF og VUC Fredericia også hjælpe dig med at få truffet de rigtige valg omkring valgfag og fagpakker. Dette vil ske igennem praktik og vejledning i, hvilke fag der giver adgang til de forskellige videregående uddannelser.

Du vil også få mulighed for at komme i studiepraktik på den videregående uddannelse, som du overvejer at starte på, når du er færdig med din HF.

HF BIIG – Matematik B og Fysik B

Fagpakke med fokus på matematiske og naturvidenskabelige fag.
Eksempler på efterfølgende uddannelser: bygningskonstruktør, maskintekniker med mere.

Læs mere om HF BIIG her

HF KRÆS – Drama B og Musik B

Fagpakke med fokus på de kreative, æstetiske fag.
Eksempler på efterfølgende uddannelser: lærer, pædagog, musikvidenskabelige uddannelser.

Læs mere om HF KRÆS her

HF NAT – Biologi B, Kemi B og Matematik B

Fagpakke med fokus på naturvidenskabelige fag, der handler om natur, energi og miljø.
Eksempler på efterfølgende uddannelser: laborant, energi- og miljøteknolog eller skov- og landskabsingeniør.

Læs mere om HF NAT her

HF NU – Matematik B og Tysk B

Fagpakke med fokus på fag, der skaber forståelse for samtid og historie.
Eksempler på efterfølgende uddannelser: journalistik, politi, samfundsfaglige uddannelser.

Læs mere om HF NU her

HF SOCIAL – Samfundsfag B og Psykologi B

Fagpakke med fokus på fag, der skaber forståelse for relationer og arbejde med mennesker.
Eksempler på efterfølgende uddannelser: socialrådgiver, lærer, pædagog.

Læs mere om HF SOCIAL her

!

Tag en HF PLUS+ og bliv klar til en universitetsuddannelse

Den 2-årige HF-eksamen giver dig adgang til at søge ind på mellemlange videregående uddannelser. Du kan efterfølgende supplere med en HF PLUS+ på et halvt år, så du kan søge ind på en uddannelse på universitetet.

Muligheder

Med en bestået HF-eksamen har du adgang til mange videregående uddannelser og dermed til et større jobmarked. Med en HF-eksamen kan du blandt andet at læse til ingeniør, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver eller lærer.

Hvilke uddannelser, du specifikt har adgang til, kommer an på dit valg af valgfag og niveauet af dem. Du kan bruge hjemmeside adgangskortet.dk til at se, hvordan du sætter din HF-uddannelse sammen, så du får adgang til den uddannelse og det job, du drømmer om.

Mød rektor Kirstine, der fortæller dig mere om den toårige HF:

Rektor Kirstine Sofie Bay Sigaard Gammelgaard, HF og VUC Fredericia

Optagelse

På HF og VUC’s optagelseside kan du se, hvordan du tilmelder dig den 2-årige HF-uddannelse.

Adgangskrav

Der er mange måder, du kan være kvalificeret til at begynde på en HF-uddannelse på:

Direkte fra 9. klasse

Du skal være vurderet uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 både i standpunktskarakter og i prøverne i de lovbundne fag. Du skal desuden have haft 2. fremmedsprog, for eksempel tysk i 6. – 9. klasse.

Du kan tage 9. klasse på IBC.

Direkte fra 10.klasse

For at blive optaget på HF skal du have et gennemsnit på 4,0 i de afsluttende standpunktskarakterer. Derudover skal du have mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik i 10.-klassesprøverne.

Du kan tage 10. klasse på IBC.

Direkte fra AVU

Du kan opfylde adgangskravene til HF, hvis du har taget en Almen Voksenuddannelse. Her skal du have bestået prøverne i følgende fag på D-niveau: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk og matematik. Samtidig har du bestået prøven i naturvidenskab på G-niveau og ét af de følgende fag på G-niveau: Fransk, tysk, historie eller samfundsfag.

Andet

Kommer du ikke direkte fra 9. klasse, 10. klasse eller AVU, kan du blive optaget på HF-uddannelserne på baggrund af dine faglige og personlige forudsætninger. Du kan blive kaldt til en optagelsesprøve, hvor dine kvalifikationer, faglighed og modenhed afprøves. Her viser du, at du kan gennemføre en HF-uddannelse på normal tid.

Forberedelse og skriftligt arbejde

Du skal være indstillet på at lære ved at arbejde med stoffet. Dine undervisere vil støtte dig i din læringsproces, blandt andet gennem fælles skriveværksteder.

Praktiske informationer

Når du starter på den 2-årige HF, får du udleveret bøger og undervisningsmaterialer. Biblioteket kan hjælpe dig med at finde relevant materiale til dine projekter.
Hvis du skal flytte til Fredericia, kan du søge en ungdomsbolig. Der er blandt andet boliger lige ved siden af HF og VUC Fredericia. Der er busforbindelser fra Middelfart og Kolding direkte til uddannelsesinstitutionen.

SU

2-årig HF er SU-berettiget. Du kan søge SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Studievejleder for HF

Helle Deleuran Hansen

hdha@hfvucfredericia.dk / +45 7224 2092

Studievejleder for HF

Pia Skou Mortensen

pimo@hfvucfredericia.dk / +45 7224 2092
Underviser

Mikkel Khaki-Fristed

mkfr@hfvucfredericia.dk / +45 7224 2864

et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk