AVU (9. – 10. klasse)

AVU (9. – 10. klasse)

Vil du tage en 9. eller 10. klasse på HF og VUC Fredericia, skal du fra august 2019 være over 25 år. Er du mellem 18 og 25 år, skal du opfylde bestemte krav for at blive optaget. Her kan du vælge mellem en almindelig AVU, AVU-sprogpakken eller AVU for ordblinde. AVU-forløbene giver dig mulighed for at vælge en tilpasset skolegang, som giver dig de bedste forudsætninger for videreuddannelse.

Almen Voksenuddannelse

Mangler du en bestået folkeskoleeksamen, eller vil du dygtiggøre dig i et eller flere fag? AVU tilbyder en fleksibel ordning, så du kan få adgang til HF, HF-Enkeltfag eller HF-fagpakkerne.

Adgangskrav og optagelse

Ønsker du at søge om optagelse og starte på et AVU-forløb, skal du som det første booke en tid hos en studievejleder. Bemærk, der fra august 2019 er nye aldersregler for optagelse.

For at kunne starte på et AVU-forløb hos HF og VUC Fredericia skal du have bestået danskprøve 2 på sprogskolen. Beviset skal du desuden medbringe som dokumentation til din første vejledning.

Din uddannelse

Et AVU-forløb består af obligatoriske fag og valgfag. Du kan tage ét eller flere fag ad gangen eller kombinere AVU-fag med fag fra Forberedende Voksenundervisning eller HF.
På AVU har fagene fem niveauer: D, E, F, G og Basis-Niveau. D er det højeste niveau, og Basis-Niveau er det laveste.

1

Almindelig AVU

Varighed:

Skal du bruge dit AVU-forløb til at læse en HF, så skal dine to valgfag være naturvidenskabelige, og ét af fagene skal være enten historie, samfundsfag, tysk eller fransk. Du skal både til skriftlige og mundtlige eksamener og aflevere rapporter.

Den almindelige AVU består af følgende fag:

Obligatoriske fag

 • Dansk D eller Dansk som andetsprog D
 • Engelsk D
 • Matematik D

Valgfag

 • Billedkunst D
 • Grundlæggende IT G/Basis
 • Idræt D
 • Psykologi D
 • Samarbejde og kommunikation G
2

Sprogpakken AVU

Varighed: 1-2 år

Er et forløb, der giver dig ny viden om det danske sprog, samfund og historie. Udover at blive bedre til at tale, skrive og forstå dansk arbejder du også med at forstå din egen rolle i forhold til dansk kultur. 

Sprogpakken giver dig bedre faglige kvalifikationer og et overblik over det danske uddannelsessystem, så du lettere kan bevæge dig rundt og forstå de mange uddannelsesmuligheder og retninger.

Sprogpakken består af følgende fag:

Obligatoriske fag

 • Dansk som andetsprog G/F, E eller D
 • Samfundsfag G/F, E eller D

Valgfag

 • Matematik G/F, E eller D
 • Engelsk G/F, E eller D
 • Tysk G
 • Naturfag G/F, E eller D
 • Billedkunst D
 • Historie D
 • Psykologi D
!

Valgfag og SU

Hvor mange valgfag du vil have, bestemmer du selv. Du skal blot være opmærksom på, at du først er SU-berettiget, når du har undervisning i mindst 23 timer om ugen. Har du børn under 7 år, er det mindst 17 timers undervisning pr. uge. Reglerne er de samme for enlige forsørgere, men ydelsen pr. måned er større.

3

AVU for ordblinde

Varighed: 1-2 år

HF og VUC Fredericia tilbyder en AVU 9. eller 10. klasse for ordblinde. Her foregår undervisningen i små hold med specialuddannede undervisere. I ordblindeundervisning låner du en computer af skolen og bliver undervist i brugen af hjælpeprogrammer, som hjælper dig til at blive bedre til læsning, stavning og forståelse.

Optagelse

Over 25 år

AVU-forløbene er målrettet unge og voksne over 25 år. Forløbene tager mellem 1-2 år afhængigt af, hvilket niveau du starter på. Inden du kan starte på et AVU-forløb, skal du tale med en studievejleder, som vurderer dig, dine planer og dine faglige evner.

Læs mere om, hvordan du bliver optaget på AVU på HF og VUCs optagelsesside.

Mellem 18 og 25 år

Er du mellem 18 og 25 år, har du også mulighed for at starte på AVU, hvis du opfylder følgende krav:

 • Du er over 18 år og er selvforsørgende
 • Du er over 18 år og er deltidsbeskæftiget (min. 20 timer om ugen)
 • Du er over 18 år og er i gang med HF-enkeltfag, og du ønsker faglig opkvalificering i højst ét AVU-fag hvert halvår
 • Du er over 18 år og har en ungdomsuddannelse, men du ønsker faglig opkvalificering
 • Du er over 18 år og er i gang med ungdomsuddannelse, men du har behov for supplerende fag

Er du under 25 år, og lever du ikke op til ovenstående krav, skal du kontakte FGU Trekanten.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at booke en samtale med en af vores studievejledere.

Deltagerbetaling

Når du vælger AVU, skal du betale deltagerbetaling pr. fag. Hvert fag koster 130 kr. – med undtagelse af valgfagene idræt, billedkunst, psykologi og IT der koster 1350 kr. Der beregnes ikke moms af prisen.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk