Uddannelser

Uddannelser

IBC HF og VUC Fredericia tilbyder undervisning på gymnasialt niveau, effektiv efteruddannelse og grundig specialundervisning. IBC HF og VUC indeholder stærke forløb, som forbereder dig til videreuddannelse og erhvervslivet.  

HF

Vil du gerne i gang med en videregående uddannelse i en fart? IBC’s HF-uddannelser giver dig adgang til en række videregående uddannelser. Du kan blandt andet læse til ingeniør, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver eller folkeskolelærer.

Hvilken uddannelser du specifikt har adgang til, kommer an på dit valg af valgfag og niveauet af dem. Med en HF har du også mulighed for at læse enkelte fag – fysisk på skole eller online – eller en hel fagpakke, som giver dig den viden og de kvalifikationer, du har brug for. Du kan tage den to-årige HF-uddannelse med forskellige studieretninger som HF BIIG og HF SOCIAL, den almindelige to-årige HF-uddannelse samt en treårig HF Ordblind for dig, der har brug for støtte til din gymnasiale uddannelse. Du kan også vælge HF3, hvis du har brug for overskuelige rammer, tryghed og professionel støtte mens, du læser en HF.

Vil du gerne læse en videregående uddannelse på universitet? Har du en HF-eksamen, kan du på bare et halvt år tage en udvidet fagpakke HF PLUS+, som giver dig mulighed for at søge ind på en række videregående uddannelser på landets universiteter.

HF 2-årig
HF Ordblind
HF3
HF Enkeltfag
HF Netfag
HF Plus+
EUX forberedende fag

VUC

Er for dig, som vil færdiggøre eller forbedre din afgangsprøve fra 9. eller 10. klasse. På VUC hjælpes du til at opnå grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Er du ordblind, tilbyder vi ordblindeundervisning med start året rundt. VUC giver dig chancen for at opnå flere færdigheder.

VUC udbyder også fleksible kurser og efteruddannelser til private og offentlige virksomheder i erhvervslivet. Kurserne udbydes både til større grupper og enkelte medarbejdere og planlægges i tæt dialog og samarbejde med de involverede virksomheder, således at behov og forventninger er afstemt i et fremtidigt forløb.

AVU (9. – 10. klasse)
FVU (Forberedende Voksenundervisning)
Ordblindeundervisning (OBU)

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk