VUC

VUC

Supplér din folkeskoleeksamen, få styr på dansk og matematik eller modtag ordblindeundervisning på VUC. VUCs kurser styrker din position og udvider dine grænser på jobmarkedet, din selvtillid og din evne til at handle.  

VUC

VUC udbyder forskellige typer af kurser til mange forskellige mennesker. Du kan blandt andet færdiggøre afgangsprøven fra folkeskolen, hvis du mangler den for at komme videre i uddannelsessystemet. Du kan også få styr på reglerne inden for stavning og matematik eller blive trænet i at læse bedre. Og hvis du er ordblind tilbyder vi gratis ordblindeundervisning.

AVU – Almen Voksen Undervisning

AVU kurset er for dig, som mangler at bestå afgangsprøven fra folkeskolens 9. eller 10. klasse. Et AVU kursus kan bestå af et enkelt eller flere fag. AVU kurset giver dig adgang til HF uddannelserne og i forlængelse af dem også adgang til de videregående uddannelser på erhvervs- og professionsskolerne samt universiteterne.

Læs mere AVU forløbet

FVU – Forberedende Voksen Undervisning

Oplever du problemer med læsning, stavning og regning? Eller fik du bare aldrig en solid fod under det? Et FVU forløb er gratis undervisning i dansk og matematik, der målrettes dit niveau og evner. FVU’en giver dig overskud til hverdagens skriftlige og matematiske udfordringer.

Læs mere om FVU forløbet

OBU – Ordblindeundervisning

Har du svært ved at læse og skrive, er du ordblind, eller er du i tvivl om, hvorvidt du er ordblind? På OBU testes du for ordblindhed, inden du begynder med undervisningen. Sådan sikrer vi, at du får de udfordringer, hjælpemidler og den støtte, som du har behov for.

Læs mere om OBU forløbet

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk