Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

På HF og VUC Fredericia stræber vi efter, at det er rart at være elev og kursist. Derfor har vi lavet et sæt af studie- og ordensregler, som opfordrer alle med deres daglige gang hos os til at tage ansvar for både hinanden, bygninger og inventar.

Studie- og ordensregler

På HF og VUC Fredericia er vi en broget flok af forskellige mennesker med forskellige mål. For at der er plads til alle, og at undervisning har optimale forhold, har vi et sæt grundlæggende spilleregler, som alle skal følge. Alle reglerne bygger på, at du tager ansvar, ikke blot for din egen læring og fremmøde, men også for dine bøger, klasselokaler, IT-udstyr, undervisningen og ikke mindst for dine medkursister.

Vi forventer af dig, at du:

 • overholder mødepligten og møder op til undervisningen
 • møder til tiden og bliver til undervisningen er slut
 • møder velforberedt til timerne, medbringer relevant materiale og har slukket din mobil
 • afleverer dine skriftlige opgaver til tiden
 • overholder interne og aftalte frister eksempelvis vedrørende opgaver, projekter og oplæg til undervisningen
 • tilegner dig nødvendige IT-kompetencer
 • afslutter undervisningen med deltagelse i eksamen
 • holder dig orienteret om lektier, ændringer, beskeder, aflysninger og anden information i Lectio
 • engagerer dig i undervisningen og samarbejdet omkring den
 • viser respekt, hensyn og ansvar overfor mennesker og skolens inventar og ting generelt
 • respekterer, at undervisningslokaler, gangarealer og studiecaféen er studie- og arbejdsområder, og derfor udviser du en rolig og afdæmpet adfærd i disse områder.

Kursister, der overtræder skolens studie- og ordensregler kan:

 • få en tilrettevisning
 • få en advarsel
 • blive bortvist og udmeldt af skolen.

Uanmeldt kontrol

Bemærk, der kan forekomme uanmeldt kontrol af stoffer ved fester samt besøg af vagthunde i selve undervisningstiden.

Brochure om studie- og ordensregler

For mere information om studie- og ordensregler se vores brochure.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk