Deltagerbetaling

Deltagerbetaling

Vælger du at tage et enkeltfag på HF eller 9. -10. klasse på AVU skal du være opmærksom på, at der er deltagerbetaling for at deltage på studiet.

Deltagerbetaling

Deltagerbetaling pr. fag/hold ligger mellem kr. 130 – 1300 og er afhængig af, om du tilhører målgruppen for det enkelte studie eller ej.

Tilmelder du dig 9.-10. klasse på AVU, tilmelder du dig et hold. Her kan prisen variere, idet holdene er sammensat af flere forskellige fag og niveauer.

Priser og praktisk information

Almen voksenuddannelse (AVU)

Kernefag

Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk, historie, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og tysk.

Pris
130 kr.

Forhøjet pris
880 kr. (for personer på efterløn/aldersbetinget pension)

Fuld deltagerbetaling
Ca. 76 kr. pr. lektion (for personer med videregående uddannelse. Gælder også folk på efterløn/aldersbetinget pension).

Tilbudsfag

Billedkunst, grundlæggende IT, idræt og psykologi.

Pris
1300 kr.

Forhøjet pris
2000 kr. (for personer på efterløn/aldersbetinget pension).

Fuld deltagerbetaling
Ca. 79 kr. pr. lektion (for personer med videregående uddannelse. Gælder også folk på efterløn/aldersbetinget pension).

Ovenstående priser gælder for fag på følgende niveauer:

  • Basis og/eller niveau G
  • Niveau G og/eller niveau F
  • Niveau F og/eller niveau E
  • Niveau E og/eller niveau D
  • Et fagelement

Vil du vide mere om deltagerbetaling på AVU?
Læs mere på uvm.dk.

HF Enkeltfag

Fag (prisgruppe 1)

Billedkunst, biologi, dans, dansk, dansk som andetsprog, design og arkitektur, drama, engelsk, fysik, geografi, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, religion, samfundsfag, tysk, den naturvidenskabelige faggruppe samt kultur- og samfundsfaggruppe.

Pris
550 kr.

Forhøjet pris
1300 kr. (for personer på efterløn/aldersbetinget pension)

Fuld deltagerbetaling
Ca. 83 kr. pr. lektion (for personer med videregående uddannelse. Gælder også folk på efterløn/aldersbetinget pension).

Fag (prisgruppe 2)

Arabisk, astronomi, erhvervsøkonomi, filosofi, informationsteknologi, innovation, italiensk, japansk, kinesisk, kulturforståelse, latin, markedskommunikation, multimedier, oldtidskundskab, organisation, retorik, russisk, spansk, tyrkisk og virksomhedsøkonomi.

Pris
1400 kr.

Forhøjet pris
2150 kr. (for personer på efterløn/aldersbetinget pension)

Fuld deltagerbetaling
Ca. 86 kr. pr. lektion (for personer med videregående uddannelse. Gælder også folk på efterløn/aldersbetinget pension).

2-årig HF

Pris

Undervisningen og materialer er gratis. Dog skal du selv anskaffe ordbøger og lommeregner. Studieture er en del af undervisningen, og der vil være en vis egenbetaling forbundet hermed.

Vil du vide mere om HF?
Læs bekendtgørelsen for HF.

Gymnasial supplering (GS)

Pris
Som GS-kursist er der ikke deltagerbetaling, hvis du er blevet student inden for de sidste to år.

Undervisning og materialer er gratis. Dog skal du selv anskaffe ordbøger og lommeregner. Er din gymnasiale uddannelse ældre end to år, skal du betale 550 kr. pr. fag.

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU)

Pris
Undervisningen og materialer er gratis.

Læs mere om FVU og OBU.

Forhøjet deltagerbetaling

Pris
Er du alderspensionist eller på efterløn og ikke har en videregående uddannelse, skal du betale forhøjet deltagerbetaling. Denne udgør 750 kr., der skal lægges til kursusprisen.

Det gælder dog ikke, hvis du har mere end 8 timers lønarbejde om ugen ved siden af din efterløn/pension.

Tilskud til dækning af deltagerbetaling via SU

Du kan få tilskud til deltagerbetaling via SU.

Læs mere om reglerne, og hvordan du søger på SU’s hjemmeside.

Tilbagebetaling i forbindelse med gennemførelse

Består du en hel HF-eksamen som enkeltfag, kan du efter ansøgning få deltagerbetaling tilbage for de fag, du har taget.

Kontakt vores studiesekretærer for mere information.

Tilbagebetaling i forbindelse med udmeldelse

Du kan få deltagerbetalingen refunderet, hvis du melder dig ud før kursusstart.

Selvstuderende

Pris
Selvstuderende betaler samme pris pr. fag som ved almindelig tilmelding.

Efterlønner eller pensionist

Pris
Er du efterlønner eller pensionist (uden videregående uddannelse), er der et forhøjet deltagerbetaling pr. fag, der fastsættes på den årlige finanslov.

Se punktet “Forhøjet deltagerbetaling”.

Videregående uddannelse

Har du en videregående uddannelse, opkræves der fuld deltagerbetaling. Dette gælder også, selvom du er efterlønner eller pensionist.

Find kursusprisen for personer med videregående uddannelse.

Betaling for deltagelse i studieture

Pris
Alt efter din uddannelse kan der være deltagelse i studieture. Betalingen vil maksimalt udgøre 1.800 kr.

Optagelse på dit studie (HF Enkeltfag og AVU)

For at blive optaget og starte på HF Enkeltfag og AVU skal din betaling være registreret hos os, og du skal ligeledes have modtaget et velkomstbrev fra os.

Vær opmærksom på, at du også skal betale deltagerbetalingen for at stå på venteliste.

Framelding

Fortryder du din tilmelding, kan du framelde dig studiet helt op til kursusstart (og få dine penge refunderet).

Pengene indbetales automatisk på din NemKonto. HUSK, at framelding skal ske før den frist, der er nævnt i velkomstbrevet.

Bliver du ikke optaget på dit studie, eller ønsker du ikke at stå på ventelisten, refunderer vi naturligvis også deltagerbetalingen til din NemKonto.

!

Vidste du, at du

  • kan få SU, når du studerer på HF og VUC Fredericia?
  • kan få rabat på transport?
  • kan få din deltagerbetaling retur, hvis du tager en hel HF?

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk