Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Som elev på IBC har du pligt til at opfylde IBC’s normer for almindelig ro, orden og samvær. Det betyder, at du skal møde op til undervisningen og tage aktivt del i timerne.

Studie- og ordensregler på EUX Business

På IBC er vi mange elever, undervisere og øvrige medarbejdere, som skal omgås hinanden i et aktivt og travlt studiemiljø. Det kræver nogle almindelige færdselsregler at få det til at fungere i det daglige.

Studie- og ordensregler - IBC Aabenraa og IBC Kolding

Klik her for at downloade og læse studie- og ordensreglerne for EUX Business i Aabenraa og i Kolding.

Studie- og ordensregler - IBC Fredericia Middelfart

Klik her for at downloade og læse studie- og ordensreglerne for EUD Business i Fredericia.

Anti-mobbe-strategi - IBC Fredericia Middelfart

På IBC forsøger vi at forebygge mobning på skolen ved at prioritere et rummeligt og demokratisk skolemiljø med fokus på fællesskab og gensidig respekt. Klik her for at downloade og læse anti-mobbe-strategien for IBC Fredericia Middelfart.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk