Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering

På EUV Business bliver dit personlige uddannelsesforløb fastlagt på baggrund af din erhvervs- og uddannelseserfaring.

Realkompetencevurdering

Et EUV-forløb bliver indledt med en realkompetencevurdering. Vurderingen består af en objektiv del og en individuel del. Den objektive vurdering foretages ud fra et bilag til EUV’s uddannelsesbekendtgørelse. Bilaget beskriver, hvilken forudgående erfaring der skal godskrives, og dermed hvor meget praktik- og skoledelen skal afkortes. Som erfaring tæller eksempelvis AMU-kurser, erhvervsuddannelse og erhvervserfaring. Dette kaldes standardmerit. IBC eller din arbejdsgiver har mulighed for at ændre i standardmeritten.

Den individuelle vurdering sker i samarbejde med EUV-vejlederen. Den tager udgangspunkt i en personlig vurdering af din erhvervserfaring, fritidsaktiviteter, eventuelle tillidshverv, personlige kompetencer, tidligere kurser og uddannelser. Du bliver altså ikke kun vurderet på dine beståede eksamener, men også på anden erfaring.

Hvorfor realkompetencevurdering?

Undervisningsministeriets intention med realkompetencevurderingen og dermed fastsættelsen af din standardmerit er, at ingen voksne skal dobbeltuddannes, og at din uddannelse skal være så kort som mulig. Det er baggrunden for, at alle voksne, der er fyldt 25 år, meriteres for kompetencer, uddannelser, erhvervserfaring mm., inden de begynder deres uddannelse.

Din realkompetencevurdering bruges til at fastlægge din uddannelsesplan

Din realkompetencevurdering bliver brugt til at udfærdige din uddannelsesplan. Din uddannelsesplan beskriver, hvilke fag du skal have, hvilket niveau fagene skal være på, og hvor lang tid din praktik og skoleperiode skal være.

Når din personlige uddannelsesplan er fastlagt, er du klar til at begynde dit uddannelsesforløb her på IBC. Uddannelsesforløbet veksler typisk mellem dage/uger med skoleophold og arbejde i din virksomhed.

Dit uddannelsesforløb slutter med et fagprøveprojekt og en mundtlig eksamen. Fagprøven er en skriftlig opgave, der kombinerer teorien fra skoleopholdene med den praksis, du kender fra din virksomhed.

Hvordan kan du klage?

Vil du klage over IBCs afgørelser om anerkendelse af dine realkompetencer, kan du indbringe IBCs afgørelse til IBC. Hvis IBC ikke ændrer vurderingen, skal klagen sendes til det lokale uddannelsesudvalg, som du søger uddannelse ved eksempelvis handel (jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 130, stk. 1 og 6).

Du kan klage over vurderingen af dine kurser og tidligere skoleforløb. Du kan til gengæld ikke klage over vurderingen af din erhvervserfaring og erhvervsmæssige kompetencer, da de er underskrevet og godkendt af din nuværende eller tidligere arbejdsgivere, og derfor står de ikke til forhandling eller vurdering.

Godkendelse af uddannelsesplanen

På baggrund af din realkompetencevurdering oprettes din uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal godkendes enten af din A-kasse, jobcentret eller din sagsbehandler:

  • Er du i arbejde, skal din uddannelsesplan godkendes af din A-kasse
  • Er du ledig og medlem af en A-kasse, skal du have din uddannelsesplan godkendt af jobcentret for at beholde din ret til dagpenge
  • Er du ledig og på kontanthjælp eller revalidering, skal du have din uddannelsesplan godkendt af din sagsbehandler i kommunen

FAQ

Vi har samlet en række spørgsmål, som ofte stilles i forbindelse med realkompetencevurderingen.

Hvordan defineres forudgående uddannelse/anden uddannelse?

Voksne elever, der enten har mindre end to års relevant erhvervserfaring eller har en forudgående uddannelse, skal opnå kompetence på erhvervsuddannelsesniveau via EUV 2. Der er ikke krav til, at uddannelsen skal være relevant. Forudgående uddannelser kan dække over alle slags gennemførte uddannelser, dog ikke enkeltstående AMU-kurser og enkeltfag.

Kan kriterier for to års relevant erhvervserfaring udgøres af en pågældende uddannelses praktikmål?

Nej. Praktikmålene er ikke egnede som kriterier for relevant erhvervserfaring. Et vigtigt fokuspunkt i formuleringen af kriterier for to års relevant erhvervserfaring er, at den voksne skal have relevant erhvervserfaring, der opvejer praktikuddannelsen. Dette er ikke nødvendigvis et 1:1-forhold med praktikmålene, og den relevante erhvervserfaring behøver ikke at være branchespecifik. Kriterier for den relevante erhvervserfaring skal definere, hvor lang tid man skal have beskæftiget sig med en jobfunktion eller arbejdsområde (fx kundebetjening), for at man ikke behøver at have det element i sin praktikuddannelse. Det betyder ikke, at – i dette tilfælde – kundebetjening slet ikke berøres i uddannelsen, da der kan indgå elementer om kundebetjening i skoleundervisningen.

Skal erhvervserfaringen være relevant, hvis den voksne skal følge EUV-vej 2 til at opnå kompetence på erhvervsuddannelsesniveau?

De elever, som skal følge EUV-vej 2, jf. § 66y nr. 2 i lov om erhvervsuddannelser, er elever, som har mindre end to års relevant erhvervserfaring, eller som har en forudgående uddannelse. ”Relevant” relaterer sig kun til erhvervserfaringen. Dette betyder, at voksne, der skal følge EUV-vej 3, jf. § 66y nr. 3 i lov om erhvervsuddannelser, godt kan have erhvervserfaring, men at den jf. det lokale uddannelsesudvalgs formulering af kriterier for to års relevant erhvervserfaring og standardmeritter ikke vurderes relevant.

Realkompetencevurdering og uddannelsesaftaler i EUV

Der kan indgås uddannelsesaftaler om EUV-forløbet, der kun omfatter en realkompetencevurdering med tilhørende opstilling af en personlig uddannelsesplan.

Det betyder, at der kan indgås en uddannelsesaftale, der kun omfatter den periode, som det tager at gennemføre det forløb, realkompetencevurderingen har vist. Du kan således vente med at indgå en uddannelsesaftale for det samlede uddannelsesforløb, indtil resultatet af realkompetencevurderingen er kendt. Dermed har uddannelsesaftalens parter et klart grundlag for at indgå aftale om forlængelse af uddannelsesaftalen, der omfatter resten af uddannelsen.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk