Økonomi

Økonomi

EUV Business er en gratis uddannelse. Afhængig af dine forhold kan du søge om at få støtte.

Din forsørgelse under EUV-forløbet

Afhængig af om du er i arbejde eller ledig, på dagpenge eller revalidering, kan du søge om at få økonomisk støtte under din EUV Business-uddannelse.

Er du i arbejde?

Er du i arbejde og har en uddannelsesaftale, samt virksomheden udbetaler løn under skoleophold, kan virksomheden modtage EUV-refusion på op til 110 % af højeste dagpengesats.

Er du i arbejde, men ikke har en uddannelsesaftale, kan du modtage SU under dit skoleophold på IBC.

Er du ledig?

Er du ledig, afhænger din forsørgelse af, om du vurderes at have behov for praktik.

Hører du til EUV gruppe 1 og dermed er fritaget for praktik på hovedforløbet, er du SU-berettiget under skoledelen af hovedforløbet. Hvis du realkompetencevurderes til at skulle gennemgå et praktikforløb, vil du kunne opnå elevløn fra praktikstedet, som vil få EUV-refusion på op til 110% af højeste dagpengesats.

Finder du ikke et praktiksted, kan du modtage SU på grundforløbet og skolepraktikydels under hele hovedforløbet.

Tager du en EUV gennem den aktive beskæftigelsesindsats med dagpenge eller kontanthjælp som forsørgelse, skal det aftales med kommunen eller jobcentret.

Gebyrer og betalinger

På grundforløb 2 og EUX-studiekomptenceforløbet får du udleveret bøger til låns. Du skal betale et mindre beløb for kopier og andre obligatoriske materialer. Dette vil du få besked om inden uddannelsens start. På nogle af uddannelsernes hovedforløb skal du dog selv købe og betale for dine lærebøger. Er det tilfældet, vil det fremgå af det velkomstbrev, du modtager inden din start på hovedforløbet.

!

EUV – EUX og egenbetaling

Har du ikke adgang til grundforløbets første del, kan du få refusion for deltagerbetaling for eventuelt supplerende undervisning i de obligatoriske grundfag, der er placeret på grundforløbets første del, hvis du efterfølgende fuldfører grundforløbets anden del med EUX.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk