EUV-forløb

EUV-forløb

Hvordan dit EUV Business-forløb ser ud, afhænger af din relevante erhvervserfaring og tidligere uddannelse.

EUV Business

En EUV Business er det samme som enten en EUD- eller en EUX business. Derfor består den af to forskellige spor: EUV-EUD og EUV-EUX. De to spor adskiller sig ved, at du på EUV-EUX har to ekstra grundfag på grundforløb 2 og et studiekompetenceforløb, som gør dig klar til at tage en videregående uddannelse.

Opdeling af ansøgere

På baggrund af en realkompetencevurdering fordeles du som ansøger til EUV Business i én af tre grupper: EUV 1, 2 og 3. Grupperne adskiller sig på følgende måder:

EUV 1 

2 års relevant erhvervserfaring.

EUV 2

Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring, og/eller har du en forudgående afsluttet uddannelse, hører du til EUV 2. Forudgående uddannelse behøver ikke at være relevant og kan dække over alle slags gennemførte uddannelser, dog ikke enkeltstående AMU-kurser og enkeltfag.

EUV 3

Ingen relevant erhvervserfaring eller ingen tidligere afsluttet uddannelse.

EUV – EUD forløb

Hvis du vælger EUV-EUD-sporet, ser dit forløb således ud, alt efter hvilken EUV-gruppe du hører til:

EUV– EUD

Grundforløb

Hovedforløb

Grundforløb 2

Praktik

Skole

EUV 1

Fritaget

Fritaget

Fritaget

Mindst 10% afkortning

EUV 2

Fritaget

Afhænger af realkompetencevurdering

Afhænger af realkompetencevurdering

Mindst 10% afkortning

EUV 3

Fritaget

½ års skole

2 års praktik

Fuldt Hovedforløb

EUV – EUX Forløb

Hvis du vælger EUV-EUX-sporet, ser dit forløb sådan ud, alt efter hvilken EUV-gruppe du hører til:

EUV– EUD

Grundforløb

Studiekompetence

Hovedforløb

Grundforløb 1

Grundforløb 2

Praktik

Skole

EUV 1

Fritaget

Fritaget

Afhænger af realkompetencevurdering

Fritaget

Mindst 10% afkortning

EUV 2

Fritaget

Afhænger af realkompetencevurdering

Afhænger af realkompetencevurdering

Afhænger af realkompetencevurdering

Mindst 10% afkortning

EUV 3

Fritaget

½ års skole

1 år

2 års praktik

Fuldt Hovedforløb

Muligheder med en EUV Business

Dine muligheder er meget forskellige afhængig af, om du starter på en EUV-EUD eller en EUV-EUX. Med EUV-EUD får du enten en detail-, eventkoordinator- eller handelsuddannelse og mange muligheder for at læse akademiuddannelser på erhvervsakademierne. Med en EUD-EUX får du foruden din finans-, kontor-, detail-, eventkoordinator- eller handelsuddannelse adgang til universiteter, professions- og handelshøjskoler.

Ofte stillede spørgsmål til EUV Business-forløbene

Skal EUV-elever til grundforløbsprøve?

Elever med to års relevant erhvervserfaring skal ikke til grundforløbsprøve. De godskrives hele grundforløbet (og prøven) og har derfor direkte adgang til hovedforløbet.
Elever, der skal have hele eller dele af grundforløbet, skal til grundforløbsprøve, hvis de har modtaget undervisning i uddannelsesspecifikke fag. Har eleven alene modtaget undervisning i grundfag, skal eleven ikke til grundforløbsprøve, fordi det er en prøve i uddannelsesspecifikke fag.

Hvorfor er det fastlagte uddannelsesforløb i EUV kortere end uddannelsesforløbene i EUD?

Det fastlagte uddannelsesforløb i EUV er som udgangspunkt kortere end et tilsvarende EUD-hovedforløb, fordi du som voksen typisk er mere målrettet og moden. Samtidig har du som voksen ofte anden uddannelse og erfaring, der kan bygges på.
Hvis du har meget svage eller ingen uddannelsesforudsætninger og ikke har relevant erhvervserfaring, vil det være muligt at få udvidede EUV-forløb, som i omfang og varighed svarer til et EUD-forløb for unge, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Det enkelte uddannelsesforløb bliver fastlagt med en realkompetencevurdering.

Hvor mange gange må voksne begynde på grundforløbets anden del?

Både unge og voksne kan maksimalt optages tre gange på grundforløbets anden del uden en uddannelsesaftale. Bestemmelsen trådte i kraft 1. august 2015. Grundforløb, der er påbegyndt før 1. august 2015, tæller ikke med.

Hvornår må en uddannelse planlægges som et sammenhængende forløb for EUV-1?

Altid. Som udgangspunkt skal skoleundervisning tilrettelægges som sammenhængende forløb for EUV uden praktikuddannelse (EUV-1). Skolen fastsætter i samarbejde med eleven og en eventuel arbejdsgiver en personlig uddannelsesplan jf. § 56, stk. 5 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Hvad er retsstillingen for EUV-1 for elever og virksomheder, hvis forløbet er delt op i flere skoleperioder med ordinær ansættelse?

EUV-1-elever er under uddannelse, når de modtager skoleundervisning, og er i ordinær beskæftigelse, når de er ”tilbage” i virksomheden.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk