EUV-Forløb

EUV-Forløb

Hvordan dit EUV Business forløb ser ud, afhænger af din relevante erhvervserfaring og tidligere uddannelse.

EUV Business

En EUV Business er det samme som enten en EUD- eller en EUX business. Derfor består den af to forskellige spor: EUV-EUD og EUV-EUX. De to spor adskiller sig ved, at du på EUV-EUX har to ekstra grundfag på grundforløb 2 og et studiekompetenceforløb, som gør dig klar til at læse videregående uddannelser.

Opdeling af ansøgere

På baggrund af realkompetencevurderingen fordeles du som ansøger til EUV Business i én af tre grupper: EUV 1, 2 og 3. Grupperne adskiller sig på følgende måder:

EUV 1

2 års relevant erhvervserfaring.

EUV 2

Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring, og/eller har du en forudgående afsluttet uddannelse, hører du til EUV 2. Forudgående uddannelse behøver ikke at være relevant og kan dække over alle slags gennemførte uddannelser, dog ikke enkeltstående AMU-kurser og enkeltfag.

EUV 3

Ingen relevant erhvervserfaring eller ingen tidligere afsluttet uddannelse

EUV – EUD Forløb

Hvis du vælger EUV-EUD sporet, ser dit forløb således ud alt efter hvilken EUV gruppe, du hører til:

EUV– EUD

Grundforløb

Hovedforløb

Grundforløb 2

Praktik

Skole

EUV 1

Fritaget

Fritaget

Fritaget

Mindst 10% afkortning

EUV 2

Fritaget

Afhænger af realkompetencevurdering

Afhænger af realkompetencevurdering

Mindst 10% afkortning

EUV 3

Fritaget

½ års skole

2 års praktik

Fuldt Hovedforløb

EUV – EUX Forløb

Hvis du vælger EUV-EUX sporet, ser dit forløb sådan ud, alt efter hvilken EUV gruppe, du hører til:

EUV– EUD

Grundforløb

Studie- kompetence

Hovedforløb

Grundforløb 1

Grundforløb 2

Praktik

Skole

EUV 1

Fritaget

Fritaget

Afhænger af realkompetencevurdering

Fritaget

Mindst 10% afkortning

EUV 2

Fritaget

Afhænger af realkompetencevurdering

Afhænger af realkompetencevurdering

Afhænger af realkompetencevurdering

Mindst 10% afkortning

EUV 3

Fritaget

½ års skole

1 år

2 års praktik

Fuldt Hovedforløb

Muligheder med en EUV Business

Dine muligheder er meget forskellige afhængigt af, om du starter på en EUV-EUD eller en EUV-EUX. Med EUV-EUD får du enten en detail-, eventkoordinator- eller handelsuddannelse og mange muligheder for at læse akademiuddannelser på erhvervsakademierne. Med en EUD-EUX får du foruden din finans-, kontor-, detail-, eventkoordinator- eller handelsuddannelse adgang til universiteter, professions- og handelshøjskoler.

Ofte stillede spørgsmål til EUV Business forløbene

Skal EUV-elever til grundforløbsprøve?

Elever med to års relevant erhvervserfaring skal ikke til grundforløbsprøve. De godskrives hele grundforløbet (og prøven) og har derfor direkte adgang til hovedforløbet.
Elever, der skal have hele eller dele af grundforløbet, skal til grundforløbsprøve, hvis de har modtaget undervisning i uddannelsesspecifikke fag. Har eleven alene modtaget undervisning i grundfag, skal eleven ikke til grundforløbsprøve, fordi det er en prøve i uddannelsesspecifikke fag.

Hvorfor er de fastlagte uddannelsesforløb i EUV kortere end uddannelsesforløbene i EUD?

Det fastlagte uddannelsesforløb i EUV er som udgangspunkt kortere end et tilsvarende EUD-hovedforløb, fordi du som voksen typisk er mere målrettet og moden end yngre personer. Samtidig har du som voksne ofte anden uddannelse og erfaring, der kan bygges på.
Hvis du har meget svage eller ingen uddannelsesforudsætninger, og ikke har relevante erhvervserfaring, vil det være muligt at få udvidede EUV-forløb, som i omfang og varighed svarer til et EUD-forløb for unge, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Det enkelte uddannelsesforløb bliver fastlagt med en realkompetencevurdering.

Hvor mange gange må voksne begynde på grundforløbets anden del?

Både unge og voksne kan maksimalt optages tre gange på grundforløbets anden del uden en uddannelsesaftale. Bestemmelsen trådte i kraft 1. august 2015. Grundforløb, der er påbegyndt før 1. august 2015, tæller ikke med.

Hvornår må en uddannelse planlægges som et sammenhængende forløb for EUV-1?

Altid. Som udgangspunkt skal skoleundervisning tilrettelægges som sammenhængende forløb for EUV uden praktikuddannelse (EUV-1). Skolen fastsætter i samarbejde med eleven og en eventuel arbejdsgiver en personlig uddannelsesplan jf. § 56, stk. 5 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Hvad er retsstillingen for EUV-1 for elever og virksomheder, hvis forløbet er delt op i flere skoleperioder med ordinær ansættelse?

EUV-1-elever er under uddannelse, når de modtager skoleundervisning, og er i ordinær beskæftigelse, når de er ”tilbage” i virksomheden.

EUD Business

Kom hurtigt i gang med en e-handel-, business to business- eller butikskarriere. EUD Business er din vej til at blive en kvalificeret medarbejder på en handelsarbejdsplads. EUD Business giver dig faglig indsigt, specialiserede fag og adgang til spændende hovedforløb.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra EUD Business

EUV Business

Opkvalificer din viden og kunnen med en EUV Business. Få sat din viden i perspektiv og få papir på det, du allerede kan. EUV Business giver dig alt, hvad du har brug for til at møde et jobmarked, der er i konstant bevægelse.  

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra EUV Business

EUD Student

Har du bestået en gymnasial uddannelse, men vil du dreje den i en businessorienteret retning? Klargør dig til et hovedforløb inden for finans, administration, kontor, service, butik eller handel på 5 eller 10 uger.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra EUD Student

HF og VUC

HF og VUC er din mulighed for at komme hurtigt videre til universitet og blive klar til at begynde på dit drømmestudie. Det er her, du opkvalificerer dine boglige evner, og får styr på udfordringerne på jobbet og i hverdagen. HF og VUC er for dig, som har meget at nå og intet at tabe.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra HF og VUC

10. klasse i Kolding

Bliv skarp på dit valg af ungdomsuddannelse. IBC 10. klasse er for dig, som ikke har tid til at vælge forkert, og som vil være bedre fagligt, socialt og studiemæssigt. Med IBC 10. klasse kan du både gå en erhvervsfaglig og en gymnasial retning.  

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra 10. klasse i Kolding

Hovedforløbet

Afslut din EUD, EUX, EUV eller EUD Student med en relevant specialisering af din viden og kunnen. På Hovedforløbet lærer du med hænderne og hovedet og opbygger en solid base af erfaring fra din elevplads. Hovedforløbet toner din uddannelse, så du får en profil, som er målrettet en specifik og eftersøgt stilling.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra Hovedforløbet

Handelsgymnasiet

Brænder du for økonomi, viden og dybdegående analyser og forståelser af den verden, du er en del af? På Handelsgymnasiet bliver du klar til en videregående uddannelse i økonomi, sprog eller kommunikation. På Handelsgymnasiet bliver du klar til en karriere i et omskiftende erhvervsliv.

et bedre sted at lære

Skjul uddannelsen
+ Vis mere fra Handelsgymnasiet

et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 2B7000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: ibc@ibc.dk

Se vores uddannelser