EUD Ny Mesterlære

EUD Ny Mesterlære

Vil du arbejde med kundebetjening, indkøb, rådgivning, priskalkulation, salg, logistik, planlægning og koordinering? Eller vil du udvikle events og arrangementer? Med en Ny mesterlære bliver du hurtigt klar til erhvervslivet, da du får masser af praktisk erfaring, mens du tager din erhvervsuddannelse.

Ny mesterlære

Ny mesterlære er den mest praksisorienterede måde at tage en erhvervsuddannelse (EUD) på. Du opnår de samme erhvervskompetencer som på den almindelige erhvervsuddannelse. Den eneste forskel er, at du på det første år af din uddannelse på Ny mesterlære primært har praktisk oplæring i en butik eller virksomhed, hvor din arbejdsgiver (mester) giver dig opgaverne og lærer dig, hvordan du skal udføre dem.

Erhvervsuddannelsen Ny mesterlære varer tre år, hvor du i alle år er i en elevplads i en butik eller virksomhed. Længden på din elevtid afhænger dog af, hvor mange fag du skal gennemføre – og ikke mindst om du allerede har praktisk erfaring. Læs mere på ug.dk.

Bemærk, for at du kan begynde din uddannelse i Ny mesterlære, kræver det, at du har elevplads i en butik eller virksomhed. Læs mere om det nederst på siden under uddannelsesaftalen og -planen.

Fag

Det første år – grundforløbet – er en kombination af praktisk oplæring af din arbejdsgiver (mester), som oplærer dig i de forskellige erhvervsfaglige kompetencer samt grundforløbsfag på IBC. Som elev skal du i skole 1-2 gange om ugen det første år (grundforløbet) afhængigt af, hvordan det passer ind i dit daglige arbejde i virksomheden, hvor mange fag du skal igennem, og hvor hurtigt du kan læse fagets niveauer. Fagene afsluttes med en standpunktskarakter, som gives af din faglærer. Gennemfører og består du grundfagene og en praktisk prøve, kan du starte på Hovedforløbet. Her er du skiftevis i din elevplads og på skoleophold.

Du får altså her tre års praktisk erfaring ude i en butik eller virksomhed – med supplerende skoleundervisning og -ophold.

Jeg arbejdede som ungarbejder i Bilka, da min chef spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at tage en uddannelse inden for Salling Group. Umiddelbart havde jeg ikke tænkt, at jeg skulle sidde mere på skolebænken, for jeg var rigtig skoletræt, da jeg gik ud af folkeskolen. Men med uddannelsen Ny mesterlære kan man selv være med til at bestemme, hvornår skoledagene skal ligge.

Malak Zaabalawi EUD Ny mesterlære
1

Grundforløb

Varighed: 1 år

Du har følgende fag på Grundforløbet:

Butik og e-handel

Salgsassistent

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Afsætning C
 • IT C
 • Erhvervsøkonomi C

Business to business

Handels-, indkøbs- og logistikassistent

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Afsætning C
 • IT C
 • Erhvervsøkonomi C

Eventkoordinator

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Afsætning C
 • IT C
 • Erhvervsøkonomi C

Receptionist

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Certifikater

Den praktiske prøve

Udover grundfagene skal du som afslutning på grundforløbet vise dine evner i forhold til grundforløbets fag og kompetencemål i en praktisk prøve.

Du løser den praktiske prøve ved at fremlægge den for din arbejdsgiver og uddannelseskoordinatorerne på IBC – enten hos din arbejdsgiver eller på IBC.

Fra Ny mesterlære til Hovedforløbet

For at bestå grundforløbet skal du blandt andet gennemføre og have bestået grundfagene. Derudover skal din praktiske oplæring i din elevplads i virksomheden afsluttes med en samlet kompetencevurdering i den praktiske prøve, hvor det vurderes, om du har opnået de nødvendige kompetencer, der skal til for at starte på Hovedforløbet. Dine kompetencer bliver samlet vurderet godkendt/ikke godkendt af din arbejdsgiver og IBC. Er din praktiske prøve godkendt, får du et bevis for det gennemførte grundforløb, og du er klar til at starte på Hovedforløbet.

2

Hovedforløb

Varighed: 2 år

Når du har afsluttet Grundforløbet, skal du starte på et hovedforløb. På Hovedforløbet veksles der i sammenlagt to år mellem skoleophold og arbejde i den virksomhed, hvor du har din elevplads. Når du har gennemført Hovedforløbet, er du færdigudlært.

Afhængigt af din fagretning kan dine skoleophold på Hovedforløbet foregå på andre hovedforløbsskoler i landet end på IBC.

Med Ny mesterlære har du adgang til at læse videre på disse hovedforløb:

 • Salgsassistent
 • Handelsassistent
 • Indkøbsassistent
 • Logistikassistent
 • Eventkoordinator
 • Receptionist

Video med Julie – salgselev i Paw Sko

I videoen nedenfor møder du Julie, der til daglig er elev som salgsassistent i PAW SKO i Kolding. Hør, hvorfor hun valgte at gå i mesterlære i en butik, og hvorfor hun kan anbefale andre at gøre det samme.

Julie - Ny mesterlæreelev i PAW SKO i Kolding Storcenter

Undervisningen på Ny mesterlære er et samarbejde mellem dig som elev, din arbejdsgiver og IBC. Når du har en elevplads i en butik eller virksomhed, udarbejdes der en uddannelsesaftale og uddannelsesplan til dig, så vi sikrer, at du opnår de erhvervskompetencer, du skal.

Uddannelsesaftalen – det retslige grundlag for dig som elev og din arbejdsgiver

Der skal altid udarbejdes en uddannelsesaftale, når du som elev ønsker at begynde din uddannelse i en virksomhed som Ny mesterlære.

Som elev får du en fast uddannelseskoordinator på IBC, der også er virksomhedens kontaktperson på IBC. Uddannelseskoordinatoren og din arbejdsgiver udarbejder i forbindelse med uddannelsesaftalen i fællesskab en realistisk uddannelsesplan for dit grundforløb.

Ny mesterlærekontrakten omfatter i praksis hele uddannelsen – det vil sige det samlede praktik- og skoleforløb, men behøver dog kun at omfatte den grundlæggende praktiske oplæring samt ét skoleophold og ét praktikophold på Hovedforløbet. En Ny mesterlærekontrakt kan ikke indgås, hvis du kun skal gennemføre et hovedforløb.

Uddannelsesplanen

Uddannelsesplanen indeholder alle de relevante informationer, der er i forhold til dit grundforløb som elev:

 • Fag, niveauer og mål du skal nå i grundforløbet
 • Aftaler om, hvornår du som elev skal på skole på IBC
 • Aftaler om introduktion og kompetencevurdering i forbindelse med opstart af grundforløbet
 • Aftaler om kontaktlærerbesøg i din virksomhed
 • Aftaler om den afsluttende praktiske prøve
 • Praktiske informationer om mødested, fravær mv.

elevplan.dk kan du som elev og din arbejdsgiver finde de fleste af ovennævnte informationer, samt information om karakterer, fravær og planlagte skoleophold på Hovedforløbet.

!

Kan du som elev få fritagelse for et fag?

Da undervisningen på Ny mesterlære er individuelt tilrettelagt, er der rigtig gode muligheder for at bygge videre på din eventuelle praktiske erfaring og andre uddannelser, som du helt eller delvist har gennemført.

Har du nemlig allerede helt eller delvist gennemført en anden uddannelse, har du mulighed for at blive fritaget for fag og niveauer, du allerede har taget og opnået. Har du derudover på anden vis opnået kompetencer inden for eksempelvis IT, dansk eller engelsk, testes disse af en faglærer med henblik på at blive fritaget for dele af grundforløbet.

!

Har du udfordringer - eksempelvis ordblindhed?

På IBC har vi mulighed for at teste dig i forhold til ordblindhed og søge om forskellige hjælpemidler. Der er mulighed for læsevejledning, studievejledning og lignende. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dine eventuelle udfordringer.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk