SU og økonomi

SU og økonomi

Det er gratis at tage erhvervsuddannelsen EUD Business på IBC. Du har dog forskellige økonomiske muligheder, alt efter hvilken uddannelse du ønsker at tage.

EUD Business og EUD Receptionist

På EUD Business og EUD Receptionist har du mulighed for at modtage SU på Grundforløb 1 og 2 og for at tjene elevløn på Hovedforløbet.

Betingelser for at få SU

For at du kan få SU på EUD Business og EUD Receptionist, skal du opfylde en række betingelser:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal være dansk statsborger
  • Du skal være studieaktiv
  • Du må ikke modtage anden offentlig støtte
  • Du må ikke tjene for meget ved siden af din SU

Hvornår kan jeg få SU?

Du kan søge SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år.

Det betyder, at:

  • fylder du 18 år i januar, februar eller marts, kan du tidligst få SU fra april (og tidligst søge i marts)
  • fylder du 18 år i april, maj eller juni, kan du tidligst få SU fra juli (og tidligst søge i juni)
  • fylder du 18 år i juli, august eller september, kan du tidligst få SU fra oktober (og tidligst søge i september)
  • fylder du 18 år i oktober, november eller december, kan du tidligst få SU fra januar (og tidligst søge i december).

Elevløn og SU under Hovedforløbet

Som EUD Business- og EUD Receptionistelev får du elevløn på Hovedforløbet fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Dette dækker både de perioder på Hovedforløbet, hvor du arbejder som elev og i skoleperioderne. Din startløn som elev ligger mellem 9.600 kr. og 13.000 kr. om måneden, men er forskellig fra uddannelse til uddannelse. Elevlønnen stiger lidt i løbet af Hovedforløbet.

Hver opmærksom på, at hvis du begynder dit hovedforløb med et skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode. Det gør du kun, hvis det indgår i din uddannelsesaftale. Hvis det ikke gør, kan du, hvis du er over 18 år, søge SU.

Tager du dit hovedforløb gennem praktikcenteret, er ydelsen ca. 2.500 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år. Er du over 18 år, er ydelsen på ca. 6.500 kr. pr. måned.

EUD Ny mesterlære

Da du på EUD Ny mesterlære er i praktisk oplæring hos en butik eller virksomhed fra start, har du her mulighed for at modtage elevløn i alle tre år. Du får altså både elevløn under grundforløbet og hovedforløbet, som du tager hos din arbejdsgiver, da skoleundervisningen og -opholdene indgår som en del af din arbejdstid.

Din elevløn er overenskomstmæssig bestemt ud fra den butik eller virksomhed, du har elevplads ved. Den kan derfor variere alt afhængigt af, hvilken fagretning du vælger.

Ungdomskort

Ungdomskortet er et tilbud til dig, der er 16-19 år og går på en ungdomsuddannelse. Et ungdomskort giver rabat til kollektiv trafik, når du skal til og fra IBC. Ungdomskortet giver dig også rabat, hvis du rejser rundt i Danmark, ligesom du kan få rabat på togbilletter i hele landet (hos DSB og Arriva).

Se videoen nedenfor og få mere viden om fordelene ved et ungdomskort.

Ungdomskort.dk | Sydtrafik

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk