Info til censorer

Info til censorer

Censorer på EUD-EUX Business på IBC

IBC’s lokale undervisningsplan finder du ved at trykke her.

Derudover har vi udarbejdet nedenstående folder for censorer på IBC, der blandt andet beskriver god praksis i forbindelse med de mundtlige eksamener, censors opgaver samt eksamensformer og –grundlag.

Reglerne i folderen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets “Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 1016 af 24. august 2010” og “Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20. marts 2007”.

Eksamensinformation til lærere og censorer

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk