– 10. PRO-forløbet

– 10. PRO-forløbet

Har du lyst til at få kendskab til erhvervslivet og prøve dig selv af i forskellige brancher, så du finder ud af, hvad der interesserer dig? Med 10. PRO styrker du dine faglige og sociale kompetencer og bliver klædt på til at starte på en ungdomsuddannelse.

10. PRO

Undervisningen på 10. PRO foregår hovedsageligt på IBC i Fredericia, hvor du også får base. Der vil dog være studiedage på de andre samarbejdsskoler, EUC Lillebælt og Social- og sundhedsskolen FVH, så du også får mulighed for at lære studiemiljøet at kende der.

Du får også mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter som virksomheds- og museeumsbesøg, gæstelærere, studieture til europæiske storbyer, projektperioder og brobygning på andre ungdomsuddannelser og/eller praktik i virksomheder.

På 10. PRO kan jeg finde ud af, hvad jeg gerne vil arbejde med i fremtiden. Jeg har en idé om, at jeg gerne vil være elektriker eller mekaniker. Så hvis man f.eks. ved, at man gerne vil noget erhvervsrettet, så er 10. PRO en oplagt mulighed for at komme ud og prøve nogle forskellige erhvervsskoler. Undervisningen er praksisnær, vi har et godt sammenhold og hjælper hinanden. Det gør det fedt at være her.

Mads 10. PRO-elev på IBC Fredericia Middelfart

Fag

Med dette 10. klasse-forløb får du normale 10. klassefag samt nye spændende erhvervsrettede linjefag.

Obligatoriske fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk

Mulighed for følgende valgfag:

 • Samfundsfag
 • Idræt
 • Fysik/kemi
 • Tysk

Linjefag

Innovation og iværksætteri

Undervisningen foregår på IBC, og du lærer her at:

 • arbejde med innovative kompetencer
 • arbejde med kreative processer og idéudvikling
 • få indsigt i opstart af egen virksomhed
 • arbejde med en forretningsplan og markedsføring
 • få et digitalt mindset via udvikling af app’s eller brug af IT til markedsføring
 • arbejde med et projekt, der kulminerer i en finale ala DR-programmet “Løvens Hule”.

Sundhed og velfærdsteknologi

Undervisningen foregår på Social- og Sundhedsskolen, og du lærer her at:

 • blive klogere på sig selv og mennesker omkring sig
 • arbejde med sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter, fx motion- og kostvaner
 • forstå sig selv i samspil med andre med viden om psykologi og kommunikation
 • arbejde med velfærdsteknologi som hjælpemiddel, herunder viden om robotteknologi
 • arbejde med læringsteknologi til leg og læring, fx med brug af app’s, virtual reality og green screen.

Robotteknologi, produktion og logistik

Undervisningen foregår på EUC Lillebælt, og du lærer her at:

 • programmere simple robotter med viden om robotteknologi
 • bruge virtual reality og simulation i en arbejdsmæssig sammenhæng
 • arbejde med 3D – fra idé til design og produktion af fx smykker
 • arbejde med processer, fx fremstilling af cremer og sæbe.

Ekstraundervisning og lektiehjælp

Har du behov for ekstra støtte, tilbyder vi ekstraundervisning i fagene dansk, matematik og engelsk.

Derudover er lektiehjælp en naturlig del af skolegangen på 10. PRO. På IBC har vi nemlig tilknyttet et læseskrivecenter, hvor der er mulighed for at få hjælp til eventuelle faglige udfordringer og udvikling.

Muligheder

Når du afslutter 10. PRO på IBC, har du fået prøvet dig selv af i forskellige brancher, fået kendskab til erhvervslivet, ligesom du har fået styrket dine faglige og sociale kompetencer og forhåbentlig blevet afklaret i, hvilken ungdomsuddannelse du ønsker at tage.

10. PRO-forløbet giver adgang til alle ungdomsuddannelser under forudsætning af, at du opfylder de specifikke krav til enten erhvervsuddannelse eller gymnasium.

- et bedre sted at lære

IBC Aabenraa

Dr. Margrethes Vej 6-126200 Aabenraa+45 7224 1600

IBC Fredericia Middelfart

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 1600

IBC Kolding

Tvedvej 76000 Kolding+45 7224 1600

HF og VUC Fredericia

Mosegårdsvej 17000 Fredericia+45 7224 2092

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 16000 Kolding+45 7224 1600

IBC International Business College

CVR-nummer: 19954617EAN-nummer: 5798000553965email: adm@ibc.dk