Spedition og shipping

Som elev i speditions- og shippingbranchen arbejder du selvstændigt med forskellige transportopgaver. Du lærer at vurdere og vejlede kunderne ud fra ønsker og behov, og at tage hensyn til geografiske og kulturelle forhold.

Hovedforlb studietur kina spedition 470x265
Bliv speditør - start din uddannelse på hovedforløbet i Kolding eller Aabenraa.


På uddannelsen inden for spedition og shipping er det en naturlig del at arbejde med internationale transporter, diverse tolddokumenter og at have et godt kendskab til de forskellige landes kulturer og geografiske forhold. Med denne viden bliver du hurtig en del af kundernes forsyningskæde, og du oparbejder et fortroligt forhold og engagement til disse.

Derfor lærer du også, hvordan du fremstår som person, og hvordan du bedst kan præsentere dig og dit arbejde. Og så bliver du naturligvis rigtig godt klædt på med alt, hvad der handler om spedition og shipping.

Spedition

Du er elev i to år og veksler mellem undervisning på IBC og arbejdet som elev i en speditionsvirksomhed. I løbet af de to år skal du på skoleforløb på IBC i 7-10 uger fordelt på fire perioder. De første fem uger ligger fast med undervisning inden for en af linjerne:

 • Vejtransport
 • Flytransport
 • Sø linjetransport

Derefter vælger du sammen med virksomheden, hvilke valgfag du skal følge de resterende 2-4 uger. Dermed får du en relevant profil i forhold til virksomheden og til dine fremtidsplaner.

Skoleophold

Når du undervises på IBC, får du blandt andet viden inden for transportformer, logistik, told- og markedsforhold samt transportjura. Du lærer også om international handel og betalinger, salg og kundeservice, farligt gods og meget mere.

Valgfag

Hovedtemaerne for de valgfri specialefag er:

 • Flyspeditør
 • Multimodale transporter
 • Farligt gods og miljø
 • Logistik
 • Lager og terminalbehandling
 • Vejspeditør
 • Skibsmægler
 • Sø-linjetransport
 • Søret

Valgfagsblanket

Her finder du blanketten til dine valgfag. Sæt kryds ved de fag, du ønsker og send valgfagsblanketten til studiesekretæren. 

Elevplan

Som elev på IBC Hovedforløb får du besked om dine karakterer, skemaer, skoleforløb osv. via Elevplan.

Hvad kan jeg efter uddannelsen?

Job inden for spedition

Du kan blive ansat i en speditionsvirksomhed, hvor du arbejder med nationale og internationale opgaver inden for formidling, service og sagsbehandling - alt sammen i forbindelse med ydelser inden for transport.

Mere uddannelse

Du har flere muligheder for at efteruddanne dig med diverse kurser, og måske avancere til transportkonsulent eller transportchef. Du kan også tage en akademiuddannelse i international transport og logistik.

Vi benytter cookies for at forbedre din oplevelse af IBCs website, for at vurdere brugen af de forskellige elementer på siden, og som brug i vores markedsføring af IBC. Ved at klikke på accept, accepterer du vores brug af cookies på www.ibc.dk:
Accepter